ΧΑ: Ποιες εισηγμένες πουλάνε... τα ασημικά τους

Η κρίση ωθεί δεκάδες επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να πείσουν τις τράπεζες να αναδιαρθρώσουν τον δανεισμό τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πρωταγωνιστούν οι πωλήσεις ακινήτων.

ΧΑ: Ποιες εισηγμένες πουλάνε... τα ασημικά τους

Δεν είναι μόνο οι ελληνικές τράπεζες που επιδιώκουν να πουλήσουν θυγατρικές τους εταιρείες και άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να «φτιάξουν» την κεφαλαιακή τους διάρθρωση.

Έτσι, εταιρείες όλων των κλάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας αποσκοπούν μέσα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, από κλεισίματα ζημιογόνων δραστηριοτήτων και από κεφαλαιακές ενισχύσεις των βασικών τους μετόχων, να πείσουν τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Και όλα αυτά, αφού συνήθως έχουν προηγηθεί «αξιόπιστα» business plans από «ανεξάρτητους οίκους».

Όλοι αντιλαμβάνονται πως η περίοδος των διαπραγματεύσεων μεταξύ τραπεζών και εταιρειών παραπήρε σε διάρκεια, χωρίς αυτό να ωφελήσει κανέναν και πως αναμφίβολα θα πρέπει να ληφθούν σημαντικότατες αποφάσεις μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες, στο βαθμό φυσικά που η Ελλάδα θα καταφέρει να συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Πάντως, επί του παρόντος δεν είναι καθόλου λίγες σε αριθμό οι εισηγμένες εταιρείες που ρευστοποίησαν περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να... βελτιώσουν τη ρευστότητά τους και να... «γλυκάνουν» τις πιστώτριες τράπεζες. Επιπλέον, πολλές άλλες εισηγμένες σχεδιάζουν να πράξουν αναλόγως στο προσεχές μέλλον.

Για παράδειγμα, η βιομηχανία ξύλου Ακρίτας, μεταξύ άλλων, διέκοψε τη ζημιογόνα δραστηριότητα της Βουλγαρίας και εκποίησε το εργοστάσιό της στη γείτονα χώρα.

Σε σειρά ρευστοποιήσεων έχει προχωρήσει και η εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου που δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να περιορίσει τον δανεισμό της και να προχωρήσει σε μια γενικότερη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες (κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 αποπλήρωσε δέκα εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες, μέσα από θετικές λειτουργικές ροές και μέσα από είσπραξη πώλησης θυγατρικής 1,86 εκατ. ευρώ).

Γενικότερα, η ΓΕ Δημητρίου έχει προχωρήσει σε σειρά εκποιήσεων. Έτσι, κατά το παρελθόν πούλησε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, άσκησε το δικαίωμα πώλησης που είχε στη συμμετοχή της στην κοινή εταιρεία με την Delonghi -τον Μάιο εισέπραξε άλλο ένα εκατ. ευρώ από αυτή την κίνηση- και τέλος διέθεσε και την θυγατρική της GED Logistics.

Η REVOIL που δεν αντιμετωπίζει άμεσο ζήτημα ρευστότητας, προκειμένου να περιορίσει το δανεισμό της, εξετάζει το ενδεχόμενο να ρευστοποιήσει τη θυγατρική της ναυτιλιακή εταιρεία (είτε σε τρίτους, είτε και στους βασικούς μετόχους).

Η Pasal Development πουλώντας ένα σημαντικό ακίνητο πέρυσι και τη συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ φέτος, κατάφερε να μειώσει κατά αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το δανεισμό της και τώρα βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.

Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες προχώρησε φέτος στην πώληση της θυγατρικής της στην Τουρκία, αντλώντας ρευστότητα, πέρα από την κεφαλαιοποίηση χρεών στην οποία θα προχωρήσουν οι τράπεζες στον εισηγμένο Όμιλο.

Η Μπ. Βωβός διέθεσε ένα μέρος των ακινήτων της στις τράπεζες προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της.

Σε πώληση ακινήτου της προχώρησε πέρυσι και η νηματουργία Βαρβαρέσος, με αποτέλεσμα να περιορίσει την έκθεσή της προς τις τράπεζες και να βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητά της.

Αντίστοιχα, η κατασκευαστική εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ υποστηρίζει πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε τις τράπεζες προκειμένου να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της. «Όπλα» σ' αυτή τη διαπραγμάτευση θα είναι η εκχώρηση απαιτήσεων από το ελληνικό δηµόσιο, η μέθοδος των debt assets (ακίνητα έναντι χρεών), καθώς και η επιµήκυνση των υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων.

Το χέρι στην τσέπη προτίθεται να βάλει η οικογένεια Ακκά προκειμένου να αναδιαρθρωθούν τα δάνεια της Ελληνικής Υφαντουργίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων συζητείται η χρηματοδότηση της θυγατρικής Κλωστήρια Κιλκίς με επαρκές κεφάλαιο κίνησης από τις τράπεζες και τους βασικούς μετόχους της μητρικής, ώστε να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία.

Πωλήσεις ορισμένων μη λειτουργικών ακινήτων και κάποιων συμμετοχών εξετάζει η κατασκευαστική εταιρεία Δομική Κρήτης.

Σε ανάλογη φάση, η διοίκηση της Alpha Grissin επιδιώκει να εκποιήσει ακίνητα που διαθέτει σε Βουλγαρία και Ρουμανία, να διαθέσει συμμετοχές στην Πολωνία, ή/και να προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές.

Ο όμιλος Euromedica επιδιώκει -μεταξύ άλλων- εδώ και χρόνια να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια (για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), καθώς και να αποεπενδύσει από περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές που διαθέτει.

Ο όμιλος Intracom βελτίωσε ραγδαία την ρευστότητά του και γενικότερα τις οικονομικές του επιδόσεις, μέσα από την πώληση τόσο της Hellas On Line, όσο και του 49% της θυγατρικής του στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v