Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΦΙΑ ως το... 2031 προβλέπει ο Αναπτυξιακός

Την παραδοχή ότι ο φόρος στα ακίνητα θα παραμείνει έως (τουλάχιστον) το 2031 περιλαμβάνει η πρόβλεψη εσόδων από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Συνολικά εκτιμάται ότι τα έσοδα του κράτους από τις επενδύσεις μπορεί να φτάσουν το 1,45 δισ.

ΕΝΦΙΑ ως το... 2031 προβλέπει ο Αναπτυξιακός

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού και η μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών θα είναι οι χρηματοδότες του Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με την έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε αυτή γίνονται οι προβλέψεις για τις δαπάνες του προϋπολογισμού αλλά και τα έσοδα. Στα τελευταία μάλιστα περιλαμβάνει και τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος καλείται να προσφέρει έσοδα έως και το 2031. 

Εκτιμώμενο ποσό παροχής φορολογικών κινήτρων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

2016

2017

2018

2019

2020

Εκτιμώμενο ποσό παροχής φορολογικών κινήτρων

0,0

0,0

3,0

9,0

15,0

Η χρονική διάρκεια στην οποία θα γίνεται χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής εκτιμάται σε 14 έτη, δηλαδή έως το 2031.

Εκτιμώμενη καταβολή κεφαλαιακών ενισχύσεων (επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις leasing) ύψους 480 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και θα κινηθούν εντός των ήδη εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων, ως εξής:

Εκτιμώμενο ποσό καταβολής κεφαλαιακών ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σύνολο Κατα

βολών

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Εκτιμώμενο ποσό καταβολής κεφαλαιακών ενισχύσεων

0,0

26,7

80,0

106,7

106,7

106,7

53,3

Η χρηματοδότηση των κεφαλαιακών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κοινοτικών (ΕΣΠΑ) και εθνικών πόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, από την υλοποίηση των επενδύσεων θα προκύψουν άμεσα κρατικά έσοδα τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 133 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2024 και έως το 2031, όπου είναι το καταληκτικό εκτιμώμενο έτος παροχής των κινήτρων.

 

Σενάρια επενδύσεων

 

Πρόσθετες

επενδύσεις

Αναπτυξιακών

Νόμων

Πολλαπλασιαστής

ιδιωτικών

επενδύσεων

Επιπλέον

εθνικό

εισόδημα

εκ των

νόμων

Πρόσθετα κρατικά έσοδα εκ των νόμων

Κρατικές

ενισχύσεις

Καθαρά

Κρατικά

έσοδα

Όλη η πρόσθετη επένδυση προκύπτει λόγω των Αναπτυξιακών Νόμων (αισιόδοξο σενάριο)

11,01

2,08

22,97

8,88

3,49

5,39

Μόνο το 50% των επενδύσεων προκύπτει λόγω των Αναπτυξιακών Νόμων (απαισιόδοξο σενάριο)

5,05

2,08

11,48

4,44

3,49

0,95

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v