Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σκιές (και) στην ΑΜΚ της Attica ρίχνει το πόρισμα της ΤτΕ

Με... δανεισμό από την ίδια την τράπεζα μπήκαν στην ΑΜΚ 16 εταιρίες - μέτοχοι, αναφέρει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Ποιες επιχειρήσεις δανείστηκαν έμμεσα ή άμεσα 55,7 εκατ. ευρώ. 100% «κόκκινα» τα ναυτιλιακά δάνεια της Attica.

Σκιές (και) στην ΑΜΚ της Attica ρίχνει το πόρισμα της ΤτΕ

Ανεπάρκεια ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και δανειοδοτήσεις με χαριστικούς όρους, χωρίς ικανές εγγυήσεις και υπολογισμό του ρίσκου όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική διαπιστώνουν στο πόρισμα των 152 σελίδων οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για την Attica Bank.

Το πόρισμα αφορά στην περίοδο Ιανουάριος 2015 έως Μάρτιο 2016 και η έρευνα του κλιμακίου (SSM και ΤτΕ) ξεκίνησε την 16η Μαρτίου 2016 και ολοκληρώθηκε την 27η Μαίου 2016. Σε αυτό αναφέρεται ότι το 100% των ναυτιλιακών δανείων, δηλαδή 377 εκατ. ευρώ, είναι «κόκκινο», όπως και το 77% των δανείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα συνολικά κόκκινα δάνεια της τράπεζας ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ από σύνολο 3,9 δισ. ευρώ.

Υπό έλεγχο 55,7 εκατ. της ΑΜΚ

Στο πόρισμα οι επόπτες θέτουν ζήτημα άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης από την Αttica Bank για 16 εταιρείες-μετόχους της στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα με το πόρισμα οι 16 εταιρείες μπήκαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (σ.σ. τον Δεκέμβριο του 2015) τοποθετώντας κεφάλαια 55.751.947,30 ευρώ, τα οποία προέκυψαν με άμεσο και έμμεσο δανεισμό από την ίδια την Αttica Bank, διαδικασία που είναι «παράτυπη», όπως επισημαίνεται.

Με βάση τους εποπτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις περιπτώσεις που παρατηρείται η άμεση και έμμεση χρηματοδότηση για τοποθέτηση μετόχων στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα κεφάλαια που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο αφαιρούνται από τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι τα 55,7 εκατ. ευρώ είναι σημαντικό ποσό για την κεφαλαιακή κατάσταση της Αttica Bank και ίσως χρειαστεί νέα κεφάλαια. Το ενδεχόμενο αφαίρεσης των 55,7 εκατ. ευρώ από την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν κατάφερε να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με αποτέλεσμα να έχει μία εκκρεμότητα 70 εκατ. ευρώ, κάνει ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα της διάσωσής της.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές ο δανεισμός στις εν λόγω εταιρείες «είναι παράτυπος γιατί θεωρείται ότι δόθηκε για να καλυφθεί μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου» και πρέπει να ελεγχθεί, προκειμένου να αποδειχθεί ή όχι η παρατυπία.

Οι 16 εταιρείες/μέτοχοι

Η εταιρεία Silaver Investments Limitedέβαλε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AtticaBank 7.999.976,40 εκατ ευρώ και σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε έμμεση ισόποση χρηματοδότηση από την τράπεζα. Η εταιρεία PAP Energy Wind Energy ParksS.A. τοποθέτησε στην αμκ 6 εκατ ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι υπήρξε άμεση ισόποση χρηματοδότηση από την τράπεζα.

Η Anatoli SA συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου με 4,2 εκατ ευρώ και στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκε έμμεσα με ισόποσο κεφάλαιο από την τράπεζα.

Η Ionis Development SA έβαλε 4 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε απευθείας χρηματοδότηση από την τράπεζα.

Η Aktes Kritis SA μπήκε στην αμκ της τράπεζας με 1,8 εκατ ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι υπήρξε ισόποση έμμεση χρηματοδότηση από την Attica.

Η Intracom έβαλε στην αύξηση κεφαλαίου 2,252 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα ύψους 1,252 εκατ. ευρώ.

Η Hellenic Plastic SA τοποθέτησε 2 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Αttica Bank και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε άμεσα από την τράπεζα με 2 εκατ. ευρώ.

Η Mouchalis SA μπήκε στην ΑΜΚ της τράπεζας με 2 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι είχε χρηματοδοτηθεί άμεσα με 2 εκατ. ευρώ.

Η Themeli Construction Company έβαλε στην ΑΜΚ 1,5 εκατ. ευρώ και έλαβε από την τράπεζα άμεση χρηματοδότηση 1.999.999,90 ευρώ.

Η Personal Care μπήκε στην αύξηση κεφαλαίου με 999.993,60 ευρώ και σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα υπήρξε από την τράπεζα άμεση χρηματοδότηση 999.993,60 ευρώ.

Η Intrasoft έβαλε στην ΑΜΚ 1 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε έμμεση χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.

Η Perseus SA τοποθέτησε στην ΑΜΚ 3 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι χρηματοδοτήθηκε άμεσα με το ίδιο ποσό.

Η FG Europe έβαλε στην ΑΜΚ της τράπεζας 7,9 εκατ. ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι χρηματοδοτήθηκε ισόποσα από την τράπεζα.

Η J & P Avax έβαλε στην ΑΜΚ 12 εκατ. ευρώ και υπήρξε, σύμφωνα με τους ελεγκτές,άμεση ισόποση χρηματοδότηση.

Η Staff SA (trade of clothing) έβαλε 900.000 ευρώ στην αύξηση και σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε ισόποση άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα.

Η Ergodynamiki Patron Technical SA μπήκε στην ΑΜΚ με 300.000 ευρώ και στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκε ισόποσα από την τράπεζα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v