Ενδιαφέρον 45 επενδυτών για το Ταμείο Συμμετοχών

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την αναζήτηση συνεπενδυτών, οι οποίοι έφθασαν τους 45. Θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους  για τη σύσταση των υποταμείων. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου.

Ενδιαφέρον 45 επενδυτών για το Ταμείο Συμμετοχών

Συνολικά 45 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα υποταμεία του ελληνικού Ταμείου Συμμετοχών (Equi Fund).  Τις προτάσεις υποδέχθηκε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση του Ταμείου Συμμετοχών, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Πλέον αυτή τη στιγμή, οι επενδυτικές προτάσεις βρίσκονται υπό εξέταση, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στελέχη του οποίου αναφέρουν ότι η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τονίζουν ωστόσο ότι πρώτα θα πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση των προτάσεων, ενώ σημειώνουν ότι μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται γνωστά διεθνή funds και σχεδόν το σύνολο των ελληνικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συμμετοχών.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης,  το EIF αναμένεται να αναδείξει τους «πλειοδότες», ώστε να προχωρήσει η σύσταση των υποταμείων που θα διαρθρώνουν την επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών.  Ο αριθμός των σχεδιαζόμενων υποταμείων που θα υπηρετούν τις ανάγκες των «παραθύρων» του Ταμείου Συμμετοχών ενδεχομένως να αγγίξουν και τα 11 , ωστόσο ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί από το επίπεδο του ενδιαφέροντος των συνεπενδυτών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Ταμείο Συμμετοχών θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού του Ταμείου Συμμετοχών και του διαγωνισμού που διενεργήθηκε, η επενδυτική πλατφόρμα θα απαρτίζεται από τρία «παράθυρα»,  και συγκεκριμένα ένα για τον τομέα της καινοτομίας και δύο για τους τομείς της γενικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για τα «παράθυρα»:

α) Innovation window

β) Early stage Venture Capital Funds και

γ) Growth Stage Private Equity Funds.

Εκ των αρχικών πόρων ύψους 260 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για το Ταμείο Συμμετοχών (200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ.  ευρώ από το EIF), τα 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το πρώτο «παράθυρο», τα 100 για το δεύτερο και τα υπόλοιπα 80 για το τρίτο «παράθυρο». Ωστόσο τα ποσά αυτά θα πολλαπλασιαστούν, καθώς αναμένεται και στην πορεία να συμμετάσχουν και άλλοι θεσμικοί επενδυτές και βέβαια από τα κονδύλια που θα εισφέρουν οι ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της συνεισφοράς τους στα υποταμεία.

Το πρώτο «παράθυρο»

Στο πρώτο «παράθυρο», δηλαδή το «καινοτομίας», προβλέπεται να δημιουργηθούν αρχικά δύο υποταμεία. Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Fund - TT Fund) και το Ταμείο Επιτάχυνσης (Accelerator Fund).

Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στοχεύει στην ενίσχυση  έργων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους.

Η ενίσχυση μπορεί να εστιάζει σε επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), στην εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Αντίστοιχα το Ταμείο Επιτάχυνσης στοχεύει ομάδες-έργα ή και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ. Στόχος κατά τη λειτουργία του ταμείου επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Ομοίως το  Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Η γενική επιχειρηματικότητα

Για την ενίσχυση  της γενικής επιχειρηματικότητας θα «ανοίξουν», όπως προαναφέρθηκε, δύο «παράθυρα» και συγκεκριμένα τα:
- Early stage Venture Capital Funds
- Growth Stage Private Equity Funds

Σημειώνεται ότι σε κάθε «παράθυρο» της γενικής επιχειρηματικότητας θα συσταθούν από 2 έως 4 υποταμεία.

Τα υποταμεία της γενικής επιχειρηματικότητας θα απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά - κατασκευές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v