Ανοίγει ο δρόμος για ΣΔΙΤ ηλεκτροφωτισμού

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα μπορεί να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση τέτοιων ΣΔΙΤ με ποσοστό 20% - 30%, καλύπτοντας έτσι τη συμμετοχή των Δήμων, με τους ιδιώτες να καλύπτουν τα υπόλοιπα κεφάλαια.

Ανοίγει ο δρόμος για ΣΔΙΤ ηλεκτροφωτισμού

Μια αγορά που έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τα έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ανοίγει η κυβέρνηση.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα μπορεί να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση τέτοιων ΣΔΙΤ με ποσοστό 20% - 30%, καλύπτοντας έτσι τη συμμετοχή των Δήμων, με τους ιδιώτες να καλύπτουν τα υπόλοιπα κεφάλαια.

Σημειώστε πως τα έργα οδοφωτισμού, απαραίτητα για την ασφάλεια και την τουριστική αναβάθμιση πολλών περιοχών της χώρας, θεωρούνται ανταποδοτικά έργα και δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ ή άλλους κοινοτικούς μηχανισμούς.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες προσπαθούν εδώ και χρόνια να βρουν ένα βιώσιμο μοντέλο συνεργασίας με τους ιδιώτες, χωρίς να υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα.

Η εμπλοκή του Τ. Π. & Δανείων, διευκολύνει σημαντικά την προώθηση τέτοιων έργων. Στα ΣΔΙΤ οδοφωτισμού, φορείς του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν με εξειδικευμένες, στις τεχνολογίες αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες αποπληρώνονται από το όφελος της εξοικονομούμενης ενέργειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v