Με «option αύξησης» ο νόμος για το κοινωνικό μέρισμα

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα αφήνοντας παράθυρο για αύξηση του ποσού. Τα χρήματα θα δοθούν για το εφάπαξ βοήθημα, την επιστροφή κρατήσεων σε συνταξιούχους για την πληρωμή από τον προϋπολογισμό των ΥΚΩ.

Με «option αύξησης» ο νόμος για το κοινωνικό μέρισμα

Κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί άμεσα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναμένονταν προβλέπει:

* Καταβάλλεται κατά το έτος 2017 ποσό 720 εκατ. ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Το κοινωνικό μέρισμα, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση δύναται το ποσό να αυξηθεί. Με την ίδια ΚΥΑ καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του.

1. Ορίζεται ότι, ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των ν.4024/2011, ν.4051/2012 και ν.4093/2012, καθώς και της κ.υ.α. 476/2012, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν θα υπερβεί, σύμφωνα με την αρμόδια ΓΔΟΥ, το ποσό των 315 εκατ. ευρώ περίπου.

2. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4067/2012 (άρθρο 36 παρ. 2) σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής ΥΚΩ, με αντίστοιχη πίστωση, ως εισροή του.  Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εκτιμάται για το έτος 2017, στο ποσό των 360 εκατ. ευρώ περίπου, για καθένα δε των ετών από 2018 έως και 2022, το εν λόγω ποσό θα κυμαίνεται από 40 εκατ. έως 85 εκατ. ευρώ περίπου.

* Η αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v