«Γιατί δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα»

Τους λόγους που δυσχεραίνουν την προσέλκυση επενδύσεων περιέγραψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe. Συνεκτικό σχέδιο για τη βιομηχανία θα δημιουργούσε 550.000 νέες θέσεις εργασίας, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ.

«Γιατί δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα»

Το ύψος των επιτοκίων, το μη μισθολογικό κόστος και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτήρισε ως τα κυριότερα εμπόδια για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα ο Γκέρχαρντ Κοχ, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνέντευξης που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, ο κ. Κοχ επεσήμανε ότι το ύψος των επιτοκίων δανεισμού στην Ελλάδα είναι περίπου 7%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 2% και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις δανείζονται με ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο.

Σημαντικός αποτρεπτικός επίσης παράγοντας, όπως ανέφερε ο κ. Κοχ, είναι και το υπερβάλλον μη μισθολογικό κόστος εργασίας, το οποίο θα πρέπει να μειωθεί. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είναι ένα από τα πάγια αιτήματα του ΣΕΒ.

Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι στην Ελλάδα είναι μεσοσταθμικά κατά 30% ακριβότερο σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών. Πάντως, υπογράμμισε ότι εν γένει στην ΕΕ το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, σε σχέση π.χ. με τον κυριότερο ανταγωνιστή, τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «γι' αυτό είναι ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Ο ίδιος στάθηκε στην αναγκαιότητα για την αύξηση του ρόλου της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε το 2020 η παραγωγή του ΑΕΠ από τη μεταποίηση να διαμορφωθεί στο 20% έναντι 15% που είναι σήμερα.

Σημείωσε επίσης ότι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βιομηχανία απασχολούνται 32 εκατ. εργαζόμενοι, συν άλλα 20 εκατ. οι οποίοι είναι έμμεσα απασχολούμενοι. Γι' αυτό σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή ανάκαμψη, χωρίς στιβαρή βιομηχανία. 

Από την πλευρά του, ο Alexander Affre, διευθυντής βιομηχανικών υποθέσεων της Business Europe, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται σταθερή πολιτική, μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της καινοτομίας.

Στον ρόλο της βιομηχανίας στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος, τονίζοντας την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός εθνικού στόχου για τη βιομηχανία που θα πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια, ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών.

Αν όλοι συμφωνούσαμε και εφαρμόζαμε ένα συνεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε θα δημιουργούσαμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 νέες θέσεις εργασίας και θα είχαμε 15.000 επιπλέον μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εκτίμησε ο κ. Μπίτσιος.

Ανθεκτική στην κρίση η βιομηχανία

Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, η ελληνική βιομηχανία, ακόμη και μέσα στην κρίση, προσφέρει σταθερές και καλά πληρωμένες δουλειές. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα). Δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στη χώρα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία.

Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση. Λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιδράσεών της, η συμβολή της παραμένει καθοριστική και προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν το 9,9% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ*) το 2016 (ή στο 8,6% του ΑΕΠ), ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια κ.τλ.) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), με €20,5 δισ. άμεσα -επιδόσεις εξαιρετικές με τα σημερινά δεδομένα της κρίσης.

Επιπλέον, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην εξωστρέφεια είναι ζωτική, αφού το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας €22,3 δισ.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών κ.λπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες. Τέλος, συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε €23 δισ. επενδύσεις (2009-2015).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v