Ιδιωτική ασφάλιση: Ψαλίδι στις υπεραποδόσεις συμβολαίων ζωής

Πολλές εταιρείες σταματούν να προσφέρουν στα νέα συμβόλαια ζωής αποδόσεις υψηλότερες από τις εγγυημένες. «Καμπανάκι» για ανακοπή της πτωτικής τάσης στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων από τα επιβαρυμένα στοιχεία του 2017.

Ιδιωτική ασφάλιση: Ψαλίδι στις υπεραποδόσεις συμβολαίων ζωής

Το «ψαλίδι» στις υπεραποδόσεις των προϊόντων του κλάδου ζωής, σε συνδυασμό με τα μειωμένα περιθώρια κέρδους στις καλύψεις οχημάτων, ήταν τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς μέσα στο 2017, η συνολική παραγωγή της οποίας κυμάνθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στην ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, για τα δύο αυτά θέματα. Ειδικότερα στα κλασικού τύπου προγράμματα του κλάδου ζωής (π.χ. συνταξιοδοτικά, παιδικά), ο πελάτης είχε εξασφαλισμένη μια ελάχιστη ετήσια απόδοση, ενώ παράλληλα δικαιούταν και το μεγαλύτερο ποσοστό της ενδεχόμενης επενδυτικής υπεραπόδοσης που θα επιτύγχανε η ασφαλιστική εταιρεία μέσα στο ίδιο έτος.

Κατά τα τελευταία χρόνια ωστόσο -και λόγω του περιβάλλοντος των πολύ χαμηλών διεθνών επιτοκίων-, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες σταμάτησαν στα νέα συμβόλαια να προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις (μετέφεραν το ρίσκο στον πελάτη), και άλλες μείωσαν δραστικά το ύψος της εγγυημένης απόδοσης, τερματίζοντας και το δικαίωμα των υπεραποδόσεων.

«Χαρακτηριστική είναι η τάση που παρατηρήθηκε κατά το 2017 και σχετίζεται με την προσαρμογή των παραδοσιακών προϊόντων ζωής που διαθέτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ισόβιες ασφαλίσεις θανάτου, ασφαλίσεις επιβίωσης, συνταξιοδοτικά προγράμματα κ.α.), ώστε να μην παρέχουν πλέον τη δυνατότητα στους νέους πελάτες τους να απολαμβάνουν θετικές αποδόσεις πέραν εκείνων που είναι εγγυημένες μέσω σύμβασης απόδοσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της TτE.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο για το 2017 αποτελεί το γεγονός της μείωσης των περιθωρίων κέρδους των ασφαλιστικών εταιρειών στα συμβόλαια οχημάτων, λόγω της συνεχιζόμενης υποχώρησης που παρατηρήθηκε στα σχετικά τιμολόγια.

«Αναφορικά με τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα (30/9/2017), ο δείκτης ζημιών της αγοράς ανήλθε στο 48% των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων, ενώ ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) διαμορφώθηκε στο 42%, με τους δύο δείκτες να εμφανίζουν αύξηση περίπου 3%, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016».

Προφανώς, η προαναφερόμενη συρρίκνωση των δεικτών αποτελεί σημείο προειδοποίησης για το αν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω υποχώρησης των τιμολογίων στον κλάδο, ιδίως αν συνεκτιμηθεί πως σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του ΑΕΠ, θα αυξηθεί η κυκλοφοριακή κίνηση και παράλληλα ο δείκτης ζημιών για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Επίσης, στην έκθεση της TτE γίνεται αναφορά στους ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και σε μια σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών που τίθενται σε εφαρμογή και έχουν ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του πελάτη και τη μεγαλύτερη χρησιμότητα που θα απολαμβάνει από την προσφερόμενη γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v