Εκδήλωση για Blockchain – Fintech από την Ελληνική Ένωση CFA

Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία που αναλύθηκαν κατά τις παρουσιάσεις των ομιλητών ήταν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις τεχνολογίες «Blockchain-Fintech».

Εκδήλωση για Blockchain – Fintech από την Ελληνική Ένωση CFA

Η Ελληνική Ένωση CFA, σε συνεργασία με το τμήμα ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσαν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στο αμφιθέατρο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, εκδήλωση με θέμα «Blockchain – Fintech».

Οι κύριοι ομιλητές και οι ομιλίες τους ήταν οι κ.κ Χάρης Λιναρδάκης , IBM Cloud Leader, Greece & Cyprus (Blockchain: An overview and use cases), Νίκος Kαρατζάς, IBM Hybrid Cloud Software Sales (Αccelerating value in the API economy), Kωνσταντίνος Καλογεράκης, Be Finnovative Programme Lead, Digital Channels Division, ΕΤΕ (Banking strategies in Fintech and the NBG approach), Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος, J.S.D., πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Blockchain and Cryptocurrency: New challenges) και Mαρί Μαρκοσιάν, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Supervisor and National Expert σε ESMA, EIOPA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο (Fintech and the Capital Markets / ICOs and Virtual Assets - topics being studied within the EU). Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκάς Δέδες, CFA και ο Διευθυντής του προγράμματος ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Κουρέτας.

Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία που αναλύθηκαν κατά τις παρουσιάσεις των ομιλητών ήταν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις τεχνολογίες «Blockchain-Fintech», η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών στις δύο αυτές τεχνολογίες με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως το «EU Fintech Action Plan 2018» και το «Blockchain Observatory and Forum»,, η ανάγκη των ρυθμιστικών αρχών να προστατεύσουν τους επενδυτές, το εύρος εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών σε κλάδους πέραν του χρηματοπιστωτικού, το αυξημένο ενδιαφέρον για τα Initial Coin Offering (ICOs) και τα Virtual-Crypto Assets καθώς και η ανάγκη ρύθμισής τους.

Οι ομιλητές από την IBM και την ΕΤΕ επικεντρώθηκαν επίσης στις επιχειρηματικές εφαρμογές και στις παγκόσμιες τάσεις των τεχνολογιών «Βlockchain-Fintech», παρουσιάζοντας αντίστοιχα πληροφορίες αναφορικά με την πλατφόρμα Blockchain που έχει αναπτύξει η ΙΒΜ και τις πρωτοβουλίες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η ΕΤΕ. Έγινε επίσης αναφορά στις δράσεις του «Hellenic Blockchain Hub».

Οι τεχνολογίες «Blockchain-Fintech» έχουν συγκεντρώσει το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον και υποστηρίζονται με κεφάλαια από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και ταμεία. Οι εφαρμογές τους παρουσιάζουν μια δυναμική που θα έχει μεγάλη επίδραση τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλλά και σε άλλους κλάδους, όπως η υγεία, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα όπως πχ το Κτηματολόγιο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v