Αυξημένα τα ασφαλιστήρια πληρωμάτων πλοίων το 2017

Αυξημένα κατά 3,1% τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πληρωμάτων πλοίων το 2017, σύμφωνα με την έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Αυξημένα τα ασφαλιστήρια πληρωμάτων πλοίων το 2017

Συνολικά 996 συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2017 (αυξημένα κατά 3,1% σε σχέση με το 2016).

Το αντίστοιχο πλήθος των ασφαλισμένων θέσεων εργασίας ανήλθε στις 20.542 (αυξημένες κατά 5,1%).

Δηλώθηκαν 1.611 ζημιές (1.727 το 2016) για τις οποίες πληρώθηκε 0,9 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατ. ευρώ.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2016 ήταν 0,8 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη μελέτη για την Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2017 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2017, διαπιστώνεται μεγάλη μείωση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις για πρόσκαιρη ανικανότητα και μεγάλη αύξηση των αντίστοιχων αποζημιώσεων για παλιννοστήσεις - αντικαταστάσεις.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις - αντικαταστάσεις αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 65,5% των πληρωθεισών αποζημιώσεων του έτους 2017.

Αντιστοίχως, η κατανομή των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Οι περισσότερες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν σε αίτια σχετικά με την πρόσκαιρη ανικανότητα (31,1%), τις παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις (31%), την νοσοκομειακή περίθαλψη (22,8%), ενώ οι υπόλοιπες μοιράζονται μεταξύ των θανάτων (9,3%) και της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (5,8%).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v