Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΣΕΒ: Θετικό βήμα το νέο ενιαίο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών

Αναγκαία η εναρμόνιση με τη φορολογική νομοθεσία για την ενθάρρυνση επενδύσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών», τονίζει ο Σύνδεσμος. Ευρεία Συνάντηση Οικονομικών Διευθυντών και Φορολογικών Στελεχών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.

ΣΕΒ: Θετικό βήμα το νέο ενιαίο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών

Το νέο σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς παρουσιάστηκε σε ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΕΒ, την Τετάρτη, 7/11/2018, στο πλαίσιο της ευρείας συνάντησης των οικονομικών διευθυντών και φορολογικών στελεχών των επιχειρήσεων μελών του, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρη Αυλωνίτη.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποτελούσε πάγιο αίτημα της αγοράς λόγω των ασαφειών, ελλείψεων και συγκρούσεων μεταξύ των ρυθμίσεων εταιρικού και φορολογικού δικαίου στις οποίες οφειλόταν και η «καταχρηστικότητα» πολλών μετασχηματισμών.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρότι με το νέο σχέδιο επιλύεται οριστικά το ζήτημα της καταχρηστικότητας, εισάγονται σημαντικές απλουστεύσεις και δίνεται ευελιξία στις διαδικασίες μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων, παραμένουν αρκετά κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση, με επίκεντρο την εναρμόνισή του με τις φορολογικές διατάξεις.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Δ. Αυλωνίτης ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου με στόχο να αποτελέσει χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Η εν λόγω προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των αποδιδόμενων φορολογικών κινήτρων για τους μετασχηματισμούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών».

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ, προέτρεψε τους καθ’ ύλην αρμόδιους να μεριμνήσουν άμεσα για την τροποποίηση και των φορολογικών διατάξεων, για να μη μείνουν τα οφέλη του νέου νόμου μόνο στα χαρτιά, καθώς οι εταιρικοί μετασχηματισμοί έχουν και σημαντικές φορολογικές προεκτάσεις.

Τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής κκ. Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας της Νομικής Σχολής Θράκης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γεώργιος Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέλυσαν το νέο σχέδιο στο σύνολό του, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων που επιτρέπει πλέον όλα τα πιθανά είδη μετασχηματισμών μεταξύ κάθε νομικής μορφής.

Ακολούθησαν δύο ακόμα εκπρόσωποι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ο κ. Σωτήρης Μασγανάς, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος απάντησε στα ερωτήματα των επιχειρήσεων γύρω από τη διαδικασία της μερικής διάσπασης και η κ. Λυδία Σοφρωνά, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία αποσαφήνισε ότι οι αναπτυξιακοί νόμοι παραμένουν ενεργοί «μόνο ως προς τις αμιγώς φορολογικές ρυθμίσεις» και επιβεβαίωσε την ανάγκη για αλλαγή των φορολογικών διατάξεων.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Σταυρόπουλος & Συνεργάτες», εντόπισε τις φορολογικές προκλήσεις του νέου πλαισίου, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση έκδοση κοινής ερμηνευτικής εγκυκλίου από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως η ανάγκη λογιστικής αποτύπωσης των νέων προβλέψεων, αποσαφήνισης της τύχης των μετοχών που θα προκύψουν κατά τη μερική διάσπαση και περιγραφής του τρόπου αποτίμησης της αξίας του ενεργητικού και παθητικού των εταιριών που συμμετέχουν στο μετασχηματισμό.

Τα ζητήματα αυτά προστέθηκαν στις θέσεις που περιλαμβάνονται στο εκτενές υπόμνημα που απέστειλε ο ΣΕΒ, ήδη, κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου και οι οποίες αφορούν σε:

• Αντιστοίχιση με φορολογικά κίνητρα

• Ενίσχυση δημοσιότητας οικονομικών στοιχείων

• Αντιμετώπιση εταιρειών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

• Διατήρηση προστασίας δικαιωμάτων πιστωτών

• Εξισορρόπηση ευθυνών διοίκησης

• Ενίσχυση προστασίας δικαιωμάτων εταίρων

• Υπαγωγή μετατροπών ατομικών επιχειρήσεων

• Αποσαφήνιση έννοιας καθολικής διαδοχής των περιουσιακών στοιχείων

• Αποσαφήνιση έννοιας αποτίμησης από ΔΣ

• Κωδικοποίηση νομοθεσίας

• Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων

• Αποδέσμευση ακινήτων από υποχρέωση τακτοποίησης

• Άρση απαίτησης περιγραφής περιουσιακών στοιχείων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus