Επιδότηση σε μικρές επιχειρήσεις για κατάρτιση εργαζομένων

Το ποσό των 500 ευρώ θα λάβουν εργαζόμενοι πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια της Συνομοσπονδίας. Στις 100 ώρες οι διάρκειά τους. Τα 13 θεματικά αντικείμενα.

Επιδότηση σε μικρές επιχειρήσεις για κατάρτιση εργαζομένων

Στην κατάρτιση 500 εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να προχωρήσει στο επόμενο δίμηνο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Τα προγράμματα κατάρτισης, στόχος των οποίων είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων θα είναι επιδοτούμενα με 5 ευρώ ανά ώρα, ενώ δωρεάν είναι οι διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και ενέργεια/περιβάλλον οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας και εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση απόλυσής τους.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα 25 με 30 προγράμματα κατάρτισης, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Περιφέρειας συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική):

1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών

3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων

5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης

6. Διαχείριση μονάδων εστίασης

7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων

8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων

10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

11. Πωλήσεις λιανικής - επικοινωνία με πελάτες

12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

Από το σύνολο των 100 ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 70 ώρες αφορούν στα πιο θεματικά αντικείμενα, ενώ οι 30 ώρες αφορούν στις θεματικές ενότητες: α) υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και β) ικανότητες εργασίας σε ομάδα και οργανωτικές ικανότητες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών δι-επαγγελματικών οριζοντίων δεξιοτήτων.

Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης - case study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποτελώντας το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 545967, e-mail: [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v