Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μείωση εισφορών για επικουρική ασφάλιση από 1η Ιουνίου

Κατά 7,14%, ή μισή ποσοστιαία μονάδα, μειώνονται για εργαζόμενους και εργοδότες οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται στο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ. Στόχος η επαναφορά τους στο 3%+3% τον Ιούνιο του 2022.

Μείωση εισφορών για επικουρική ασφάλιση από 1η Ιουνίου

Ξεκινάει τον Ιούνιο η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, που είχαν αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα το καλοκαίρι του 2016. Η μείωση των εισφορών από 3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη σε 3,25% για τον καθένα, έρχεται από την 1η Ιουνίου, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Αναλυτικά, οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ αυξήθηκαν με τη μεταρρύθμιση του 2016 από 3% + 3% για εργοδότες και εργαζόμενους, σε 3,5% + 3,5%, για μία τριετία, και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου 2016 έως και τις 31 Μαΐου 2019. Από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους ξεκινά η αποκλιμάκωσή τους προκειμένου να επανέλθουν στο 3% + 3% τον Ιούνιο του 2022. Έτσι, οι εισφορές προς το ΕΤΕΑΕΠ για επικουρική ασφάλιση έως και τις 31 Μαΐου 2022 ορίζονται σε 6,5% (3,25% + 3,25% για εργοδότες και εργαζόμενους).

Η ελάφρυνση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ή κατά 7,14%, αφορά περισσότερους από 2 εκατομμύρια μισθωτούς και περίπου 220.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Ειδικότερα ο νόμος 4387 που έχει μείνει γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, στο άρθρο 97 προβλέπει ότι:

- Για τους μισθωτούς, η εισφορά επιμερίζεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, έναντι 3,5% και 3,5% που ίσχυαν από 1.6.2016 έως 31.5.2019.

- Για τους έμμισθους δικηγόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, η εισφορά υπολογίζεται στα 21,12 ευρώ για τον ασφαλισμένο και 21,12 ευρώ για τον εντολέα, καθώς ορίζεται για τον καθένα σε 3,25% επί του κατώτατου βασικού μισθού, που πλέον έχει οριστεί στα 650 ευρώ.

- Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η εισφορά επικούρισης προς το ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται από την 1η Ιουνίου στα 42,25 ευρώ τοn μήνα καθώς ορίζεται στο 6,5%, υπολογιζόμενη επί του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ.

- Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015, ήτοι στο 6% (3% + 3%).

Να σημειωθεί ότι, βάσει της νέας ρύθμισης που τέθηκε σε λειτουργία και «τρέχει» από την περασμένη Τρίτη, οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2018 προς το ΕΤΕΑΕΠ, σε δόσεις που φτάνουν μέχρι και τις 120.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ φυσικών και νομικών προσώπων, από εργοδοτικές εισφορές, καθώς και από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31/12/2018. Και στην περίπτωση της επικουρικής ασφάλισης άλλωστε, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων σε όλους τους οφειλέτες, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της βασικής οφειλής από τους εργοδότες παρέχεται 100% διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων. Το ελάχιστο ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει κατώτατος αριθμός δόσεων παρά μόνο ανώτατος (μέχρι 120).

Η υποβολή της αίτησης υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον επίσημο ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και το περιθώριο υποβολής της ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η διαδικασία έχει δύο στάδια: το πρώτο γίνεται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός της οφειλής και στη συνέχεια μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ, όπου επιλέγονται οι δόσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v