Ποιοι κερδίζουν από τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος

Τα νέα δεδομένα που εισάγει το φορολογικό νομοσχέδιο. Περιορισμένα τα οφέλη για τη μεσαία τάξη. Τι ισχύει για τις οικογένειες με παιδιά. Ελαφρύνσεις για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού.

Ποιοι κερδίζουν από τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος

Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για όσους έχουν παιδιά, μειώσεις φόρου οι οποίες είναι σημαντικές για τα χαμηλά και υψηλά εισοδήματα, αλλά περιορισμένες στη λεγόμενη μεσαία τάξη φέρνουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου με τις οποίες επέρχονται βασικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Οι νέες διατάξεις ενεργοποιούνται για τα εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 του ΚΦΕ μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 810 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, σε 900 ευρώ για δύο (εξαρτώμενα τέκνα, σε 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και σε 1.340 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Οπως ορίζεται «για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα και άνω»

Για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού προβλέπεται ειδική αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές από 10% έως και 15%. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις δε δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v