Συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης CFA με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα που απασχολούν την Ελληνική Ένωση CFA. Συζητήθηκαν, επίσης, οι τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρειών.

Συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης CFA με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συνάντηση γνωριμίας με τη νέα Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκάς Δέδες, CFA και Μέλη του ΔΣ της Ένωσης. Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα που απασχολούν την Ελληνική Ένωση CFA. Συζητήθηκαν, επίσης, οι τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρειών.

Από την πλευρά της Ελληνικής Ένωσης CFA, θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν:

α) η πρόταση για την επικαιροποίηση της αντιστοίχισης της πιστοποίησης CFA και των επιπέδων εξετάσεων που απαιτούνται για την απόκτηση αυτής (Level I, II, III), με τις πιστοποιήσεις επαγγελματικής καταλληλότητας που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

β) η συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης σε διαβουλεύσεις που αφορούν θέματα κανονιστικού πλαισίου της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς,

γ) η πρόταση να συμπεριληφθεί το πρόγραμμα CFA (από την απόκτηση του Level I) στη λίστα των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων που εναρμονίζονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων για σκοπούς MiFID II (investment advisers & information providers).

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης CFA ενημέρωσαν επίσης την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις τρέχουσες δράσεις της Ένωσης και για τις ενέργειες που γίνονται για την προώθηση στην Ελλάδα των αναθεωρημένων Global Investment Performance Standards (GIPS), του Asset Manager Code, του Statement of Investor Rights και του Pension Trustee Code of Conduct του CFA Institute.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε την Ελληνική Ένωση CFA σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο για τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και τα θέματα της αναγνώρισης ισοδυναμίας πιστοποιητικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v