Πώς θα γίνεται η μετακίνηση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που ορίζει τις προϋποθέσεις για την παρουσία των παραγωγών πωλητών σε άλλες περιφέρειες. Τι ισχύει για τις αποστάσεις.

Πώς θα γίνεται η μετακίνηση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές

Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται συμμετοχή παραγωγών σε λαϊκές αγορές άλλων περιφερειών από αυτή που έχουν έδρα, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βάσει αυτής, επιτρέπεται η δραστηριότητα των παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους ως εξής:

α) η μετακίνηση από την Περιφέρεια παραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, πραγματοποιείται εντός 3 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας,

β) η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή αναπληρωτή αυτού προς την Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται άπαξ,

γ) ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής του φέρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής και ότι διαμένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των υπαίθριων αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια έως και την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, έως και τις 30 Απριλίου επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών, σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Τέλος, απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές βιομηχανικών ειδών, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

 

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v