Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξανά πάνω ο «δείκτης φόβου» για την ελληνική αγορά

Μετά την υποχώρηση που κατέγραψε τον Μάιο, ο δείκτης που εκπονεί το ΚΕΠΕ και καταγράφει την αβεβαιότητα των επενδυτών για την αγορά πήρε ξανά την ανιούσα τον Ιούνιο. Ξεπέρασε τα επίπεδα του Απριλίου, στην καρδιά του lockdown.

Ξανά πάνω ο «δείκτης φόβου» για την ελληνική αγορά

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Οπως αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2020 φτάνοντας το 33,80% στις 30/6/2020 από 29,56% στις 29/5/2020.

Ξεπέρασε, δηλαδή, τα επίπεδα που κατέγραψε στην καρδιά του lockdown, με τιμή 32,66% στις 30/4/2020.

Ο δείκτης «φόβου» κινείται πλέον σε επίπεδα υψηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,27%.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2020 αυξήθηκε και η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη στο 32,03% από 29,35% τον Μάιο του 2020. αλλά είναι χαμηλότερα από το 39,42% του Απριλίου.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μια μικρή αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά, δεδομένης και της αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση της πανδημίας (σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο) και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία.

Ο δείκτης αντικατοπτρίζει, πλέον, ξεκάθαρα το αρνητικό σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Η ενσωμάτωση των στοιχείων για τον Απρίλιο, κατά την επόμενη εκτίμηση αναφοράς, θα επιτρέψει να αποδοθεί το μεγαλύτερο βάθος των οικονομικών επιπτώσεων της αναστολής της πλειονότητας των δραστηριοτήτων στη χώρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v