Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Κλειδί η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Τα νέα μέτρα παρέμβασης στην οικονομία είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες σταθεροποίησης και αντιστροφής της υφεσιακής δυναμικής αλλά και μετασχηματισμού του αναπτυξιακού υποδείγματος.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Κλειδί η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δημοσιεύει το 7ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων σε μια περίοδο όπου η οικονομική, κοινωνική και γεωπολιτική αβεβαιότητα διαμορφώνουν ένα σύνθετο μείγμα εξελίξεων.

Η ανάλυση με τίτλο "Τρέχουσα οικονομική συγκυρία και προκλήσεις οικονομικής πολιτικής" στηρίζεται στην αξιολόγηση της τρέχουσας συγκυρίας, και ειδικότερα του β΄ τριμήνου και του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, και παρουσιάζονται παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής στα πεδία της αναπτυξιακής στρατηγικής, της δημοσιονομικής πολιτικής, του μακροοικονομικού μετασχηματισμού και της αγοράς εργασίας.

"Η διάρθρωση και η στόχευση των νέων μέτρων παρέμβασης που πρέπει να γίνουν στην οικονομία είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες σταθεροποίησης και αντιστροφής της υφεσιακής δυναμικής αλλά και μετασχηματισμού του αναπτυξιακού υποδείγματος", σημειώνεται στην ανάλυση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

"Με την προβλεπόμενη μεγάλη υποχώρηση του όγκου της απασχόλησης φέτος, αναμένεται και η μείωση του χρόνου απασχόλησης εξαιτίας της στροφής στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (περίπου 50% των νέων θέσεων εργασίας) και των μέτρων αναστολής. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η επίπτωση της κρίσης πανδημίας στη μείωση του εργάσιμου χρόνου είναι 10 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν στην κρίση του 2007-2008".

Στην ανάλυση σημειώνεται επίσης:

"Δεδομένης της μακροοικονομικής δομής της οικονομίας, η επιβράδυνση της ύφεσης και η ταχεία ανάκαμψη της μεγέθυνσης θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης και την επίδραση που αυτή έχει στις επενδυτικές προσδοκίες. Νέοι περιορισμοί της προσφοράς, η υγειονομική αβεβαιότητα και η μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος θα προσδιορίσουν τη συμπεριφορά της κατανάλωσης".

Και υπογραμμίζεται: "Δεδομένου ότι ένα γενικό lockdown δεν είναι πιθανό, η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος θα καθοριστεί από τη μεταβολή της απασχόλησης και την αμοιβή της, καθώς και από τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας τους αμέσως επόμενους μήνες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη χρονική έκταση και την ένταση της ύφεσης αλλά και την επιστροφή στην ανάκαμψη".

** Δείτε όλη την ανάλυση και πίνακες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v