Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης e-ΕΦΚΑ

Οργανώνει τις εργασίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, άμεσης αποκατάστασης των βλαβών, αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων αλλά και άλλων αρκετών εργασιών.

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης e-ΕΦΚΑ

H Cosmos Business Systems ανέλαβε την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Κεντρικού Μηχανογραφικού εξοπλισμού του e-ΕΦΚΑ. To συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 129.420€ (χωρίς ΦΠΑ) με διάρκεια 6 μήνες και με δικαίωμα παράτασης επιπλέον 6 μηνών.

Η Cosmos, ως συντονίστρια του έργου, οργανώνει τις εργασίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, άμεσης αποκατάστασης των βλαβών, αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων αλλά και άλλων αρκετών εργασιών. Στα πλαίσια του παρόντος έργου οι αρμοδιότητες της Cosmos περιλαμβάνουν την, προληπτική συντήρηση, διορθωτική συντήρηση, τις Περιφερειακές Συσκευές (Μονάδες ταινιών και δίσκων), τους Εκτυπωτές και τον Δικτυακό εξοπλισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v