Πράσινο φως για δάνεια 800 εκατ. σε μικρομεσαίους

Στην επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ προχωρούν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Αλλάζει το ποσοστό συνεπένδυσης στο πρόγραμμα. Ποιοι θα λάβουν τα νέα δάνεια. Λιγότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Πράσινο φως για δάνεια 800 εκατ. σε μικρομεσαίους

Εντός των επόμενων 30 ημερών, αναμένεται να αρχίσει η εκταμίευση των δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση του 100% του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης αλλά λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος, τέθηκαν σε αναμονή.

Η προαναγγελθείσα αύξηση των κονδυλίων του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) «επισημοποιήθηκε» από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της τελευταίας προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος και την αλλαγή του ποσοστού συνεπένδυσης, ώστε να διατεθούν επιπλέον 800 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη νέα πρόσκληση που καλούνται να υπογράψουν οι τράπεζες, προβλέπεται και η αλλαγή του ποσοστού συνεπένδυσης. Συγκεκριμένα, αλλάζει το ποσοστό του 40% που συνεισέφερε η ΕΑΤ και 60% οι τράπεζες και μετατρέπεται σε 5% (ΕΑΤ) και 95% (τράπεζες).

Η μεγάλη αυτή μετατροπή στο ποσοστό συνεπένδυσης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι του δημοσίου (ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), οπότε, το κενό καλούνται να το καλύψουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, με τη νέα εισφορά κεφαλαίων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το συνολικό ύψος των δανείων κίνησης με επιδότηση κεφαλαίου κίνησης που θα χορηγηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ανέλθουν στα 2,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,003 δισ. ευρώ προέρχεται από την ΕΑΤ και το 1,297 δισ. ευρώ από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκρίθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Δεν θα υποβληθούν νέες αιτήσεις

Η επέκταση του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στην προηγούμενη φάση του προγράμματος, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Συνεπώς δεν θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για να δεχθεί νέες προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα υποβάλουν προς έγκριση στην ΕΑΤ τα ήδη υποβληθέντα στο ΠΣΚΕ αιτήματα των επιχειρήσεων.

Το ύψος των δανείων που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να είναι από 10.000 έως 500.000 ευρώ και καθορίζεται:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
  • Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 24 έως 60 μήνες, με περίοδο χάριτος 6 μηνών. Το δε επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της. Ωστόσο, το επιτόκιο της συμμετοχής των τραπεζών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται. Επίσης, το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό για τον χρόνο που αυτό θα επιδοτείται (2 πρώτα έτη).

Μείωση των δικαιολογητικών

Με την επέκταση της χρηματοδότησης, έρχεται και η μείωση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τον τελικό αποδέκτη, ενώ στις επιλέξιμες προς δανειοδότηση επιχειρήσεις εντάσσονται και αυτές των Μέσων Μαζική Ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, στους επιλέξιμους προς δανειοδότηση ΚΑΔ προστίθενται και οι ακόλουθοι:

  • 58.13 Έκδοση εφημερίδων,
  • 58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους,
  • 60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές,
  • 60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v