Μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα

Η επένδυση του τεχνολογικού κολοσσού και η αρχή, «πρώτα μέσω του cloud», για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα Δευτέρα από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ομίλου.

Μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα

Μεγάλη επένδυση της Microsoft θα ανακοινώσει σήμερα Δευτέρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ισχυρού ομίλου Brad Smith. Όπως αναφέρει σήμερα η «Καθημερινή» η επένδυση θα αφορά τεχνολογικές υποδομές και στον τομέα των υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Web Services).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον δρόμο για τη μεγάλη επένδυση της Microsoft ανοίγουν ρυθμίσεις που εντάχθηκαν στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και αφορούν την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing).

Στο άρθρο 85 του νομοσχεδίου προβλέπεται πως «η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και Έρευνας και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) προμηθεύονται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα υπηρεσίες Υβριδικού Υπολογιστικού Νέφους, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτό».

Προβλέπεται, επίσης, πως για κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα των φορέων του δημοσίου τομέα πρέπει να εκπονείται μελέτη ταξινόμησης των δεδομένων (data classification), η οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στις μελέτες ανάλυσης και σχεδιασμού του έργου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα συστήματα που είναι σήμερα αποθηκευμένα στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud). Με βάση τις μελέτες, τα νέα ή τα υφιστάμενα συστήματα αποθηκεύονται  στο G-Cloud ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud).

Με το άρθρο 86 του ίδιου νομοσχεδίου επισημαίνεται πως η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα γίνεται με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και σε κάθε περίπτωση μέσα από τις κεντρικές υποδομές G-Cloud ή του RΕ-Cloud ή του H-Cloud.

Τέλος με το άρθρο 87 ορίζεται το Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 01.01.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός του Υπουργείου Υγείας, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ)., εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (Κ.τ.Π. ΑΕ) και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, ορίζεται το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). Τέλος, ορίζεται και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών. Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτόν.

Από το συγκεκριμένο σχέδιο μεταφοράς των υπολογιστικών συστημάτων στο cloud εξαιρούνται τα διαβαθμισμένα συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ειδικές, παλαιότερες, διατάξεις διέπουν και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για την προώθηση της χρήσης του Cloud από την ελληνική δημόσια διοίκηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «σχεδιάζει και υλοποιεί μια ψηφιακή αγορά (digital marketplace) υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud στην οποία εγγράφονται οι φορείς του δημοσίου τομέα και οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, οι οποίοι αναρτούν ιδίως τις παρεχόμενες υπηρεσίες Cloud, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα κόστη προμηθειών».

Σημειώνεται πως αντίστοιχες συμφωνίες, όλες στον τομέα του cloud computing, έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Microsoft με πολλές κυβερνήσεις, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Μόνο φέτος έχουν ανακοινωθεί επενδύσεις σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, το Μεξικό, κ.α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v