Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στη Βουλή η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας

Τροπολογία περιλαμβάνει τα μέτρα για την εξόφληση των οφειλών προς την Εφορία σε έως 24 δόσεις από τον Μάιο του 2021. Στα 30 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή. Πότε χάνεται η ρύθμιση.

Στη Βουλή η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας

Προσωρινοί τίτλοι τέλους στην εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα πλην των μισθών δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων μπαίνουν για το 2021 με τις διατάξεις της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών με την οποία καθιερώνεται ένα νέο ευνοϊκότερο πλαίσιο ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών στη διάρκεια της πανδημίας.

Οι διατάξεις της τροπολογίας συμβαδίζουν με τις σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης για «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα του 2020 πλην μισθών και συντάξεων και «σβήσιμο» της εισφοράς στα εισοδήματα του 2021 τα οποία προκύπτουν από μισθούς του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόβλεψη αυτή σημαίνει πως δεν θα επιβληθεί εισφορά στα εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα , τόκους ή ακίνητα του 2020 τα οποία θα φορολογηθούν το επόμενο έτος ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ («αφορολόγητο» όριο εισφοράς) θα δουν αυξήσεις στις μηνιαίες τους αποδοχές κατά το ύψος της μηνιαίας μέχρι σήμερα παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης.

Στο μέτωπο των ρυθμίσεων χρεών στην εφορία, οι διατάξεις φέρνουν δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν ισχύουσα ρύθμιση στη διάρκεια της πανδημίας, τμηματική εξόφληση σε έως 24 δόσεις για τα χρέη τα οποία μπήκαν σε αναστολή στη διάρκεια του Lockdown και ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τα οποία έχουν καταπέσει και ως εκ τούτου έχουν βεβαιωθεί στην εφορία.

Αναλυτικά όσον αφορά στις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. «Παγωμένα» χρέη. Για φορολογικές οφειλές οι οποίες μπήκαν σε καθεστώς αναστολής την περίοδο του lockdown προβλέπεται ρύθμιση σε 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5% και ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει εξόφληση σε 12 δόσεις δεν επιβαρύνεται με τόκο. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση 5%. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2021 ενώ ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εάν δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες δόσεις. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων: ΐ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και ii) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.. θ. Αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη αυτής, η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

2. «Αναβίωση» ακόμα και 120 δόσεων. Όσοι πληγέντες από την πανδημία, «έχασαν» οποιαδήποτε ισχύουσα ρύθμιση μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2020 μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

3. 120 δόσεις για εγγυημένα δάνεια τα οποία κατέπεσαν. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋποθέση. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο 3% , μηνιαία προσαύξηση 0,25% σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης.

 

* Δείτε όλη την τροπολογία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v