Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ψηφιακή μετάβαση με δράσεις 3,5 δισ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0»

Ψηφιακή διάσταση έχει το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, με δράσεις που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ. Τα δίκτυα 5G, οι οπτικές ίνες, οι μικροδορυφόροι και η ψηφιοποίηση παιδείας και υγείας, κυριαρχούν στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Ψηφιακή μετάβαση με δράσεις 3,5 δισ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0»

Εμβληματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού κράτους, που παρέχει ενισχυμένες δυνατότητες ψηφιακής συνδεσιμότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις, περιλαμβάνει το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός των έργων και από τους τέσσερις πυλώνες που έχουν ψηφιακό περιεχόμενο ξεπερνά τα 3,4 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς πολλά έργα προς το παρόν έχουν μηδενικό προϋπολογισμό. Τα χρήματα αυτά θα προκύψουν από επιδοτήσεις, δανεισμό και ιδιωτικές επενδύσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προεγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομών επόμενης γενιάς από πολίτες και επιχειρήσεις. Το έργο, προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί στη βάση του μοντέλου του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Το «Ελλάδα 2.0» προβλέπει επίσης την ανάπτυξη υποδομής wireless network 5G σε έξι ελληνικούς αυτοκινητόδρομους (2.011 χιλιόμετρα). Το έργο, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στη συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

Παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στη συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των επιχειρήσεων.

Οι υποδομές 5G, η ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη, η ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις κυριαρχούν στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Τα παραπάνω έργα παρουσιάζονται μάλιστα ως εμβληματικές επενδύσεις.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια καθώς υποβρύχιων καλωδίων στα νησιά με δυνατότητα παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps, με στόχο την κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών περίπου 2.400.000 πολιτών (στόχος ορισμένος στην Ψηφιακή Βίβλο). Απώτερος σκοπός είναι και η βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και η ενίσχυση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσεων.

Η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ένα από τα έργα με αυξημένο προϋπολογισμό, που αγγίζει τα 375 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση με επιδοτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ., με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων.

Ακόμα ένα εμβληματικό έργο με προϋπολογισμό 95 εκατ. ευρώ είναι η αποτελεσματική ψηφιοποίηση και διασύνδεση των υπηρεσιών του Δημοσίου με την εγκατάσταση νέας υποδομής και υπηρεσιών Cloud Computing. Το έργο είναι απαραίτητο για τη γενική στρατηγική ψηφιακής μετάβασης των κρατικών υπηρεσιών.

Παράλληλα στα έργα εντάσσονται και οι «έξυπνες πόλεις». Ο ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός επιλεγμένων πόλεων σε πιλοτική βάση, μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση κρίσιμων τομέων όπως στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφορία, υγεία, ύδρευση κ.λπ. Το έργο βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ενισχύει το τουριστικό προϊόν με προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ.

Τεχνητή νοημοσύνη στους φορολογικούς ελέγχους

Στον πυλώνα Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός Μετασχηματισμός, το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα προωθηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τις φορολογικές αρχές και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.

Φορολογικά κίνητρα

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των εταιρειών μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών cloud, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους προβλέπονται ευρείες επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα υπουργεία, ψηφιοποίηση των πολεοδομιών και των δήμων, ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης (e-justice), δημιουργία υποδομών «έξυπνων» πόλεων (smart cities).

Ανάπτυξη Δικτύου Μικροδορυφόρων

Ανάπτυξη μικροδορυφόρων, αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και ενσωμάτωσή τους στην εθνική οικονομία. Έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας

Οι προτάσεις στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας έχουν διττό στόχο: Πρώτον, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος, μέσω της περαιτέρω υποστήριξης του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», καθώς και μέσω της ανάπτυξης κέντρου καινοτομίας και τεχνολογικού πάρκου.

Δεύτερον, την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη. Οι προτάσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός προγράμματος για την αύξηση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, καθώς και την παροχή κεφαλαίων για τη στήριξη ιδεών σε πρώιμη και προκαταρκτική φάση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας και χρηματοοικονομικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη μέσω της υπεραπόσβεσης των δαπανών καθώς και άλλων εργαλείων.

Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στη στρατιωτική θητεία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ενσωμάτωση προγράμματος επανακατάρτισης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες των στρατεύσιμων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα ο χρόνος των στρατευσίμων στη διάρκεια της θητείας, η προσαρμογή τους στις ψηφιακές ανάγκες των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων και οι δεξιότητές τους όταν θα εισέλθουν στην οικονομία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v