Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελεγχος σε 20.000 επιχειρήσεις που έλαβαν άτοκα δάνεια

Ξεκινούν έλεγχοι για την τήρηση των όρων που προβλέπει το πρόγραμμα στήριξης. Στο επίκεντρο η διατήρηση των θέσεων εργασίας, που αποτελεί προαπαιτούμενο. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρουν οι μικρομεσαίοι που έλαβαν δάνειο.

Ελεγχος σε 20.000 επιχειρήσεις που έλαβαν άτοκα δάνεια

Υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) θα βρεθούν στο επόμενο διάστημα περισσότερες από 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει δάνεια κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Τα δάνεια αυτά, που χορηγήθηκαν από τις συνεργαζόμενες με την ΕΑΤ εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, είναι άτοκα για τα δύο πρώτα έτη (σ.σ. επιδότηση του επιτοκίου κατά 100% από το δημόσιο) και συνολικά ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ.

Ο λόγος που θα ελεγχθούν, είναι για να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις που τα έχουν λάβει, διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, που είχαν στις 19/3/2020. Η δέσμευση για τη διατήρηση του προσωπικού ήταν και είναι το πιο βασικό προαπαιτούμενο για τη χορήγηση των δανείων και κατά συνέπεια, θα αρχίσουν οι διεξοδικοί έλεγχοι μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μείωση του προσωπικού, τότε η επιδότηση των τόκων διακόπτεται.

Ενόψει της εκκίνησης των ελέγχων στους δανειολήπτες για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΕΑΤ, με οκτώ ερωτήσεις - απαντήσεις, επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις κρίσιμες λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το θέμα οι μικρομεσαίοι.

Κάθε πότε πραγματοποιείται από την ΕΑΤ έλεγχος διατήρησης των θέσεων εργασίας;

Η ΕΑΤ πραγματοποιεί τον έλεγχο διατήρησης των θέσεων εργασίας την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε την 19-03-2020 για όλο το διάστημα που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται για τα πρώτα δύο 2 έτη από την εκταμίευση του δανείου. Ειδικά για το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχου και σε εναλλακτική ημερομηνία και ειδικότερα την 30-06-2021. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα και με τα τηρούμενα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ και για αυτή την εναλλακτική ημερομηνία.

Για πόσα έτη θα γίνεται ο έλεγχος της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων;

Ο έλεγχος θα γίνεται κάθε Ιανουάριο και για δύο έτη από την εκταμίευση του δανείου.

Ποια στοιχεία λαμβάνονται από το ΕΡΓΑΝΗ;

Λαμβάνονται για κάθε επιχείρηση ο αριθμός εργαζομένων της 19-03-2020 και ο αριθμός εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, όπως αυτά τηρούνται από το ΕΡΓΑΝΗ.

Ως αριθμός εργαζομένων θεωρείται ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), ο μέσος όρος του αριθμού εργαζομένων για το χρονικό διάστημα, ο απόλυτος αριθμός εργαζομένων που υφίσταται στο ΕΡΓΑΝΗ;

Ως αριθμός εργαζομένων θεωρείται ο απόλυτος αριθμός που τηρείται στο ΕΡΓΑΝΗ.

Στον αριθμό εργαζομένων που πρέπει να διατηρηθούν, εξαιρούνται οι περιπτώσεις λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις;

Όχι, δεν εξαιρούνται αυτές οι κατηγορίες. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιο γεγονός, η επιχείρηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες αναπλήρωσης του αριθμού των εργαζομένων.

Από πότε διακόπτεται η επιδότηση τόκων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού εργαζομένων;

Η επιδότηση τόκων διακόπτεται από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία ελέγχου. Αν ο έλεγχος έγινε την 31-01, τότε η διακοπή των τόκων έχει εφαρμογή από την 01-02.

Αν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού του εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει σε αναπλήρωση του προσωπικού και να συνεχίσει να λαμβάνει την επιδότηση τόκων;

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί η μείωση του αριθμού εργαζομένων, δεν μπορεί να αναπληρωθεί αυτό μετά την ημερομηνία ελέγχου.

Αν τα τηρούμενα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ είναι ανακριβή, πώς γίνεται η διόρθωσή τους;

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει στη συνεργαζόμενη τράπεζα βεβαίωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που να αναφέρει τον ακριβή αριθμό εργαζομένων για τον χρόνο ελέγχου.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v