Πέντε νέες ρυθμίσεις για πιο γρήγορη έκδοση σύνταξης

Την πρόβλεψη για εμπλοκή ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων ενεργοποιεί το υπ. Εργασίας, εν μέσω αύξησης των αιτήσεων και πιέσεων από την Κομισιόν. Τι περιλαμβάνει εγκύκλιος του Π. Τσακλόγλου. Οι λύσεις για ΟΓΑ και δημόσιο.

Πέντε νέες ρυθμίσεις για πιο γρήγορη έκδοση σύνταξης

Νέα μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για κύρια σύνταξη, αγγίζοντας εκ νέου τις 150.000, ενώ κοντά στις 125.000 βρίσκονται σταθερά οι αιτήσεις για επικουρικές.

Μάλιστα, η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΚΑ προς τους χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα που θα περιλαμβάνει η 10η μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα.

Με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών, το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου εξέδωσε χθες εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιούνται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα πρόσφατα μέτρα που ψηφίστηκαν με το νόμο 4798/2021, εν αναμονή των αποφάσεων για την ένταξη και των ιδιωτών στη διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το μέτρο για υποχρεωτική έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης από τους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση, καθώς και η υποχρεωτική έκδοση προσωρινής σύνταξης για όλους.

Επιπλέον, λύνεται το θέμα με τον χρόνο ασφάλισης που αμφισβητείται μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, λόγω του οποίου, όπως σημειώνουν από το υπουργείο, καθυστερούσε η απονομή των συντάξεων και επιβαρυνόταν δυσανάλογα ο ΕΦΚΑ, αλλά και η έγκαιρη χρήση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) από τους ασφαλισμένους του δημοσίου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβεβαίωση, γεγονός που αναμένεται να ξεμπλοκάρει σημαντικά αιτήσεις συνταξιοδότησης δημόσιων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, απαιτείται βέβαια στην εφαρμογή της διάταξης που ορίζει, όπως επισημαίνει και η σχετική εγκύκλιος, την υποχρεωτική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ αλλά και τους πιστοποιημένους επαγγελματίες στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Πρόκειται, επισημαίνουν, για ένα δύσκολο εγχείρημα, που ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερη καθυστέρηση, καθώς ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της οριστικής απόφασης, κανείς που υποβάλλει τώρα τα χαρτιά του δεν τη διαθέτει.

Αναλυτικά, τα μέτρα επίσπευσης της έκδοσης των συντάξεων, σύμφωνα και με την εγκύκλιο, είναι:

  • Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ: Ρυθμίζεται οριστικά το θέμα της νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, που μέχρι σήμερα ήταν αμφισβητούμενος από τον πρώην ΟΑΕΕ. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εκκρεμών υποθέσεων αμφισβητήσεων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
  • Χρήση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ): Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συμπλήρωση, χρήση και εφαρμογή του ΔΑΥΚ κατά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ. Ξεκαθαρίζεται δε ότι τα ΔΑΥΚ που έχουν εκδοθεί έως και την 26.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο δεν απαιτούν καμία επιβεβαίωση. Αν υφίσταται χρόνος ασφάλισης που δεν έχει συμπεριληφθεί σε εκδοθέν ΔΑΥΚ, έως τις 26.11.2010, ο ασφαλισμένος οφείλει να συνυποβάλει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο διαθέτει.
  • Οφειλές προς ταμεία: Καθορίζεται ενιαίο διευρυμένο ως προς το ύψος όριο οφειλής που μπορεί να εξοφληθεί με δόσεις από τη σύνταξη των ασφαλισμένων που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Το όριο αυτό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ για οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ και τους Τομείς του ΕΤΑΑ και σε 6.000 προκειμένου για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ (φορείς και 6.000 ευρώ για οφειλές στον πρώην ΟΓΑ). Οι διατάξεις αυτές αφορούν και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι ο διαφορετικός διακανονισμός των οφειλών που ίσχυε για τον πρώην ΟΓΑ παύει να ισχύει. Προσοχή. Η παρακράτηση των οφειλών επί διαδοχικής ασφάλισης γίνεται από τη σύνταξη του φορέα ο οποίος τη χορηγεί, ανεξάρτητα αν οι οφειλές αφορούν άλλο φορέα.
  • Χρόνος έναρξης δικαιώματος σύνταξης: Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
  • Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης: Καθίσταται υποχρεωτική η χορήγηση προσωρινής σύνταξης για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει στον e-ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης (είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, εφόσον μεταξύ άλλων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v