Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στήριξη στρατηγικών επενδύσεων (και) με μετρητά

Δρομολογείται νέο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ότι εκτός από φορολογικά κίνητρα, θα παρέχονται και κίνητρα «κεφαλαιακής μορφής». Ποιες αλλαγές έρχονται στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων και στον αναπτυξιακό νόμο.

Στήριξη στρατηγικών επενδύσεων (και) με μετρητά

Ενισχύσεις και σε ρευστό θα μπορούν να λαμβάνουν οι στρατηγικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο εξής στη χώρα, ενώ στο πλαίσιο επιτάχυνσης και απλοποίησης των διαδικασιών, όσες επενδύσεις είναι άνω του 1 εκατ. ευρώ θα «ανατίθενται» σε ιδιώτες ελεγκτές.

Αυτό είναι το σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που επεξεργάζεται ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης για την προσέλκυση και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα.

Το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να θεσπιστεί σύντομα και ήδη οι βασικές πτυχές του παρουσιάστηκαν στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας.

Ωστόσο, η βασικότερη «καινοτομία» του είναι ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, οι ενισχύσεις δεν θα περιορίζονται στις φορολογικές απαλλαγές, τη σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη και την ταχεία αδειοδότηση που ισχύουν σήμερα, αλλά θα υπάρχει και η πρόβλεψη για την καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά, εκτός των παραπάνω μορφών ενίσχυσης, στα κίνητρα προστίθενται και η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Δηλαδή, πλέον θα παρέχονται και κίνητρα «κεφαλαιακής μορφής».

Τα συγκεκριμένα κίνητρα θα παρέχονται στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας όπως αυτές ορίζονται στο υφιστάμενο πλαίσιο, καθώς και σε μια νέα κατηγορία επενδύσεων, που αφορά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε νέους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πράσινη ανάπτυξη, η αγροτοβιοτεχνολογία, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχείρησης, τα επιχειρηματικά πάρκα κ.ο.κ.

Μάλιστα η υπαγωγή των Επιχειρηματικών Πάρκων στον «θεσμό» των στρατηγικών επενδύσεων εκτιμάται και αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάπτυξή τους, ώστε να διαμορφωθεί ένας χάρτης με σύγχρονους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η αναμόρφωση και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων θα καταστήσει τη χώρα μας ανταγωνιστική στην προσέλκυση νέων επενδυτών και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Οι βελτιώσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων θα συνοδευτούν και με ανάλογες παρεμβάσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις εν γένει αλλά και τον αναπτυξιακό νόμο. Γι' αυτό άλλωστε και θα υπάρξει η νομοθετική «ομογενοποίηση» των δύο κατηγοριών επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης στο υπουργικό συμβούλιο, έτσι θα αποφευχθεί η παράλληλη ισχύς δύο διαφορετικών νομοθετικών κειμένων αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ρύθμιζαν τα ίδια ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είχε προκαλέσει δυσχέρεια κατανόησης και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους μεγάλους επενδυτές και στους στρατηγικούς επενδυτές των οποίων οι επενδύσεις είχαν ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης.

Και απλοποίηση διαδικασιών

Πέραν των οικονομικών κινήτρων που θα εισαχθούν, θα υπάρξει και μια παράλληλη απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και επιτάχυνση της καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους, ενώ κατά περίπτωση θα μικρύνει και το «κατώφλι» χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως στρατηγικής.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση της εμπλοκής του δημοσίου, όπως προαναφέρθηκε, οι επενδύσεις ανεξαρτήτως χαρακτήρα που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ θα «παρακολουθούνται» καθ' όλη την πορεία (από την ίδρυση έως την υλοποίηση) από ιδιώτες ελεγκτές στους οποίους θα μπορεί να ανατίθεται και τμήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί και θα διευρυνθεί το μητρώο ελεγκτών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγαλύτερο όγκο εργασίας που θα κληθεί να αναλάβει.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα ελέγχου από ιδιώτες θα έχουν και οι επενδύσεις κάτω του ενός εκατ. ευρώ, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, όπως άλλωστε ισχύει και σήμερα.

Μείωση του χρόνου

Ένας από τους φιλόδοξους στόχους του υπουργείου είναι ο χρόνος από την υποβολή ενός αιτήματος επαλήθευσης ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας επένδυσης έως την καταβολή της ενίσχυσης, να περιοριστεί εντός δύο μηνών, έναντι δύο και πλέον ετών που είναι σήμερα ο μέσος όρος.

Στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων, θα υπάρξουν και ειδικά κίνητρα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις λιγνιτικές περιοχές, ώστε να στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη κατά τη μετάβαση στα νέα δεδομένα της «απολιγνιτοποίησης».

Ειδικά, επίσης, κίνητρα θα υπάρξουν και για τις «σχολάζουσες βιομηχανίες», σε μια προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν μονάδες που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Λίφτινγκ και στον αναπτυξιακό

Στο ίδιο πλαίσιο παρεμβάσεων, θα υπάρξουν και τροποποιήσεις στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι τα καθεστώτα του αναπτυξιακού ανέρχονται στα οκτώ, ωστόσο τέσσερα εξ αυτών έχουν ενεργοποιηθεί.

Πρόκειται για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Τα άλλα τέσσερα, μεταξύ αυτών και το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας», είτε δεν προκηρύχθηκαν είτε δεν κατέγραψαν επενδυτικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εξετάζει την ενοποίηση κάποιων αλλά και την κατάρτιση νέων, πιο στοχευμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τέλος, στις αλλαγές που επίσης επέρχονται στον αναπτυξιακό περιλαμβάνεται και η δυνατότητα τροποποίησης του αρχικού επενδυτικού σχεδίου με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επενδυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v