Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι δαπάνες, μειώνονται τα έσοδα

Την ακτινογραφία των οικονομικών του ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού. Επιβεβαιώνει μείωση πλεονάσματος, αύξηση δαπανών και μείωση εισπράξεων από ρυθμίσεις.

ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι δαπάνες, μειώνονται τα έσοδα

Αυξημένες δαπάνες του ΕΦΚΑ κατά 210 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων για την καταβολή συντάξεων, καταγράφει και το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην 3μηνιαία έκθεσή του.

Παράλληλα, επισημαίνει τη μείωση των εσόδων από εισφορές και ρυθμίσεις αλλά και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΚΕΑΟ. Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση για το α’ τρίμηνο του 2021, η εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων εμφανίζει πλεόνασμα 91 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 173 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (264 εκατ. ευρώ), καθώς τα έσοδα είναι υψηλότερα κατά 36 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες αυξημένες κατά 210 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μεγαλύτερων δαπανών για καταβολή συντάξεων, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από τη μείωση του πλήθους των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης τον Μάρτιο 2021 έναντι του Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα, στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, τα έσοδα από εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών είναι μειωμένα κατά 80 εκατ. ευρώ και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αυξημένες κατά 124 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις υπέρ τρίτων είναι αυξημένες κατά 73 εκατ. ευρώ και τα άλλα έσοδα μειωμένα κατά 81 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) είναι αυξημένες κατά 164 εκατ. ευρώ, οι άλλες παροχές και εφάπαξ αυξημένες κατά 27 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις προς τρίτους είναι μειωμένες κατά 42 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες αυξημένες κατά 62 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, και παρά τη μείωση των εκκρεμοτήτων, στο τέλος Μαρτίου 2021 ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε 2.703.848 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.433.926 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 που καταβλήθηκαν 2.711.870 συντάξεις (σε 2.446.506 συνταξιούχους), αλλά και σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020 (2.721.791 συντάξεις σε 2.467.247 συνταξιούχους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού ο e-ΕΦΚΑ και τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» Μαρτίου 2021, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι διεθνείς συντάξεις, μειώθηκε από 153.887 στο τέλος του 4ου τριμήνου 2020 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 591,8 εκατ. ευρώ) σε 134.288 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 511,7 εκατ. ευρώ) στο τέλος του 1ου τριμήνου 2021.

Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις συνταξιοδότησης μειώθηκαν από 121.764 στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 572,7 εκατ. ευρώ) σε 103.814 στο τέλος Μαρτίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 493,6 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νέων αιτήσεων για συνταξιοδότηση στον e-ΕΦΚΑ αυξάνεται από το 2017 (145.555 νέες αιτήσεις) μέχρι το 2019 (165.136 νέες αιτήσεις), μειώνεται το 2020 (159.467 νέες αιτήσεις), ενώ για το 2021 ο αριθμός των νέων αιτήσεων κύριας σύνταξης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω (σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, το πλήθος των νέων αιτήσεων κύριας σύνταξης εκτιμάται περίπου στις 155.000 συνολικά για το 2021).

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Αυξητική τάση καταγράφει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 καθώς όπως επισημαίνεται στην έκθεση (βάσει των στοιχείων του ΚΕΑΟ), διαμορφώθηκε στα 37,8 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 359,7 εκατ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 125,5 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των συνολικών οφειλών προέρχεται από τις νέες εντάξεις οφειλετών (18.952 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 62,4 εκατ. ευρώ), καθώς και από τη δημιουργία νέων οφειλών και την αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ.

Από την άλλη μεριά, στο πρώτο τρίμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις 223,4 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίστηκαν και οι διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων. Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 38.442, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 σε 1.979.198 μητρώα.

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των μητρώων (κατά 43.849) προέρχεται από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, ενώ αύξηση κατά 21.716 παρουσιάζει ο αριθμός των μητρώων που αφορά σε οφειλές μέχρι 50 ευρώ. Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται σε αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 1,5 δισ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 88,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση κύριων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κατά 284,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα μείωση σημειώθηκε και στις κύριες οφειλές που ανήκουν στην κατηγορία μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, στην οποία καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος (58%) των μητρώων (μείωση κατά 234,4 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 100.000 και 1.000.000 ευρώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση του ύψους των κύριων οφειλών (κατά 270,4 εκατ. ευρώ).

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v