ΕΑΕΕ: Στα 19,1 εκατ. οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αστικής ευθύνης

Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 5,8 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 2,5 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατ. €.

ΕΑΕΕ: Στα 19,1 εκατ. οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αστικής ευθύνης

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας για την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ για το 2020 καταγράφονται σε σχετική ανακοίνωση. Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 5,8 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 2,5 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη καταγραφή του έτους 2020 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η/12/2020. Ευνόητο είναι ότι στην αποτύπωση δεν περιλαμβάνεται η πληροφόρηση για την χρονική εξέλιξη των συμβολαίων και των ζημιών στην μετέπειτα χρονική περίοδο.

Η πλήρης καταγραφή της εξέλιξης του πλήθους ζημιών και των ποσών αποζημίωσης σε χρονικό διάστημα εξαετίας μελετάται αναλυτικά με την χρήση στατιστικής μεθοδολογίας. Με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του επόμενου έτους από το έτος έκδοσης, εξελίσσονται κατά μέσον όρο με συντελεστή 2,03 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς και με συντελεστή 3,92 στο 6ο έτος.

Με βάση αυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζημιώσεων, η αρχική αποτίμηση των 21,6 εκατ. € των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) των συμβολαίων με έτος έκδοσης 2020 θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε ( 21,6 * 2,03 = ) 43,94 εκατ. € στο τέλος του 2021 και σε 84,84 εκατ. € (= 21,6 * 3,92) σε βάθος εξαετίας, γεγονός που θα επηρεάσει αυξητικά τους ασφαλιστικούς δείκτες που υπολογίζονται σε επόμενη ενότητα.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v