Κομισιόν: Διατήρηση ρήτρας διαφυγής το 2023 αλλά... με μέτρο

Πρόταση για παράταση της ρήτρας διαφυγής και το 2023 υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνει ωστόσο ότι οι χώρες με υψηλό χρέος θα πρέπει να κινηθούν σε σε συνετά μονοπάτια μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κομισιόν: Διατήρηση ρήτρας διαφυγής το 2023 αλλά... με μέτρο

Η ειδική φύση του μακροοικονομικού σοκ που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023, επισημαίνει η Κομισιόν αιτούμενη παράταση και το 2023 της ρήτρας διαφυγής, όπως έγραψε το πρωϊ το Euro2day.gr.

Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να διευρύνει τις δημόσιες επενδύσεις για το πράσινο και ψηφιακή μετάβαση και ενεργειακή ασφάλεια. Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των RRP είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων επενδύσεων. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι συνετή το 2023, ελέγχοντας την ανάπτυξη των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα τη λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών και παρέχοντας προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που φεύγουν από τη ρωσική εισβολή της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τα δημοσιονομικά σχέδια των κρατών μελών για το επόμενο έτος θα πρέπει να στηρίζονται σε συνετά μονοπάτια μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής προσαρμογής που αντανακλούν τις προκλήσεις της δημοσιονομικής βιωσιμότητας που συνδέονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους προς το ΑΕΠ που έχουν αυξηθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας. Τέλος, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμόσει τις τρέχουσες δαπάνες στην εξελισσόμενη κατάσταση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2023 και για την απενεργοποίησή της από το 2024. Η αυξημένη αβεβαιότητα και οι ισχυροί καθοδικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, οι άνευ προηγουμένου αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και οι συνεχείς διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού δικαιολογούν την παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής έως το 2023. Η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2023 θα παράσχει ο χώρος για την έγκαιρη αντίδραση της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής όταν χρειάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση από την ευρεία στήριξη στην οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας προς την αυξανόμενη εστίαση σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και τη δημοσιονομική σύνεση που απαιτούνται για τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθύνσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εγκαίρως για το 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v