Βουτιά του ελληνικού δείκτη PMI στο 51,1 τον Ιούνιο

Μείωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών καταγράφει η έρευνα της S&P Global για την ελληνική μεταποίηση. Τα χαμηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από τον Ιούλιο του 2020.

Βουτιά του ελληνικού δείκτη PMI στο 51,1 τον Ιούνιο

Τα δεδομένα της έρευνας PMI της S&P Global του Ιουνίου υπέδειξαν μικρή μόνο βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Η συνολική άνοδος ήταν η βραδύτερη που έχει
καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο 16 μηνών συνεχούς ανάπτυξης, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες συρρικνώθηκαν.

Η ασθενής ζήτηση από πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού επηρέασαν επίσης τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2021. Οι εταιρείες ήταν επίσης λιγότερο αισιόδοξες ως προς τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες τους, καθώς η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Παρότι οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος ενέργειας,
καυσίμων και υλικών εξακολούθησε να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’
Index – PMI) έκλεισε στις 51.1 μονάδες τον Ιούνιο, τιμή χαμηλότερη από τις 53.8 μονάδες του Μαΐου. Η τελευταία τιμή του κύριου δείκτη υπέδειξε οριακή μόνο βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, στα μέσα του 2022, και τη βραδύτερη που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο συνεχούς ανάπτυξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021.

Η παραγωγή σε όλο το εύρος του ελληνικού μεταποιητικού τομέα μειώθηκε οριακά τον Ιούνιο. Παρότι η διαφορά ήταν ελάχιστη, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν ο ταχύτερος από τον Φεβρουάριο του 2021, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν ότι ο μικρότερος όγκος νέων παραγγελιών και η ασθενέστερη ζήτηση των πελατών οδήγησαν στη μείωση της παραγωγής.

Οι κατασκευαστές υπέδειξαν νέα μείωση των νέων παραγγελιών στα μέσα του 2022. Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία υπέδειξαν ότι οι αυξήσεις των τιμών και η πίεση στην αγοραστική δύναμη των πελατών έδρασαν ανασταλτικά στις δαπάνες των πελατών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν σε γενικές γραμμές ισχυρός και ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα 16 μηνών.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση από τους πελάτες του εξωτερικού μειώθηκε επίσης. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώθηκαν για δεύτερη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, και με τον πιο έντονο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με αναφορές, οι υψηλότερες τιμές πώλησης και η αβεβαιότητα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία επηρέασαν αρνητικά τις συνθήκες ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι πληθωριστικές πιέσεις αμβλύνθηκαν τον Ιούνιο. Το κόστος εισροών εξακολούθησε να αυξάνεται με αξιοσημείωτο ρυθμό, ωστόσο ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2021. Οι εταιρείες υπέδειξαν ότι οι υψηλότερες τιμές εισροών ήταν αποτέλεσμα των περαιτέρω αυξήσεων του κόστους των προμηθευτών, των υλικών, των καυσίμων και της ενέργειας.

Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης εξασθένησε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών τόνισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην έρευνα, ωστόσο ο βραδύτερος από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κατ’ αναλογία με τις χαμηλότερες νέες παραγγελίες και τη μειωμένη άσκηση πίεσης στην παραγωγική ικανότητα, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2021.

Οι εταιρείες επεσήμαναν τις προσπάθειες περικοπής του κόστους λόγω της μειωμένης παραγωγής. Παράλληλα, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα και με ταχύτερο ρυθμό. Οι προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή για το επόμενο έτος παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, αισιόδοξες τον Ιούνιο, ωστόσο ο βαθμός εμπιστοσύνης υποχώρησε κάτω από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας και ήταν ο χαμηλότερος σε διάστημα περίπου δύο ετών. Το κλίμα επιβάρυναν οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις δαπάνες των πελατών.

Η ασθενής ζήτηση από την πλευρά των πελατών οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των αγορών εισροών από τους Έλληνες κατασκευαστές. Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν τις προσπάθειες εξάντλησης των αποθεμάτων αγορών, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των υφιστάμενων αποθεμάτων εισροών. Η μείωση των αποθεμάτων προμηθειών ήταν σε γενικές γραμμές απότομη, καθώς τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν επίσης απότομα, λόγω των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από αυτά. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, η Siân Jones, οικονομολόγος στην S&P Global, είπε:
«Η επίδραση του πληθωρισμού στις δαπάνες των πελατών έγινε περισσότερο αισθητή από τους Έλληνες κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021. Η ζήτηση των πελατών από το εσωτερικό και το εξωτερικό συρρικνώθηκε, καθώς υπήρξαν αναφορές για πελάτες που ανέβαλαν ή ακύρωσαν παραγγελίες.

Παρόλο που οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν συγκριτικά έντονες, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης και του κόστους εισροών εξασθένησε, παρά τις συνεχιζόμενες αναφορές για αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των υλικών.

Η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών υποχώρησε σημαντικά σε σύγκριση με τον Μάιο, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις περαιτέρω επιπτώσεις των αυξήσεων των τιμών στις συνθήκες ζήτησης επηρέασαν αρνητικά το κλίμα.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v