Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμφωνία - πλαίσιο για υποστήριξη του μηχανισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στήριξη του mega project του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ που αφορά περίπου 100 χιλ. επιχειρεί το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα από σχετική συμφωνία προϋπολογισμού άνω των 26 εκατ. ευρώ.

Συμφωνία - πλαίσιο για υποστήριξη του μηχανισμού «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε δημόσια διαβούλευση για το έργο που αφορά στην σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ προχωρά η ΚτΠ.

Η διαβούλευση αφορά το τεύχος Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο σε τμήματα για το παραπάνω Έργο και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται 21.060.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (26.114.400 ευρώ με ΦΠΑ ) και αναλύεται ως εξής:

  • Εκτιμώμενη Αξία Αρχικού Έργου, 14.040.000 ευρώ (17.409.600 ευρώ με ΦΠΑ).
  • Εκτιμώμενη αξία Δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 50% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, δηλ. 7.020.000 ευρώ (8.704.800 ευρώ με ΦΠΑ).

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και η γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι μαζικού χαρακτήρα, θα περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ενισχυόμενων ενεργειών καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιχειρήσεων, θα ενισχύσει ιδιωτικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και θα συμβάλει στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών ψηφιακής ετοιμότητας της χώρας (DESI - Digital Economy and Society Index). Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100.000.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται και χρηματοδότηση της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services), την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud-Only, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού (cloud Only Software framework) που θα είναι διαθέσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τις πολιτικές και τα πρότυπα της πρωτοβουλίας GAIA-X και International Data Sρaces Association (IDSA) της ΕΕ.

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα 1: Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μπορεί να επιλέξουν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης και να επιδοτηθούν γι’ αυτές.
  • Τμήμα 2: Παροχή Υπηρεσιών Διαχειριστικής, Επιχειρησιακής και Τεχνολογικής Υποστήριξης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»
  • Τμήμα 3: Λειτουργία Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για τους δικαιούχους των ενισχύσεων
  • Τμήμα 4: Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Τμήμα 5: Σχεδιασμός, υλοποίηση και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τη λειτουργία μηχανισμού πληρωμών προγραμμάτων επιδοτήσεων

Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα. Υποψήφιος οικονομικός φορέας ο οποίος υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα 5 δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά για κανένα άλλο Τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί τότε αποκλείεται από όλα τα τμήματα για τα οποία υπέβαλλε προσφορά.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v