Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα επιτόκια φέρνουν κρατικό δανεισμό με... μέτρο το 2023

«Περιορισμένη δανειακή στρατηγική» για το επόμενο έτος φωτογραφίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οι καθαρές έξοδοι και τα swaps. Προβλέπει εντυπωσιακή βουτιά του δημόσιου χρέους στο 161,6% του ΑΕΠ.

Τα επιτόκια φέρνουν κρατικό δανεισμό με... μέτρο το 2023

Περιορισμένη εκδοτική δανειακή στρατηγική για το 2023 σχεδιάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, καταγράφοντας παράλληλα εντυπωσιακή βουτιά στο δημόσιο χρέος.

Το χρέος γενικής κυβέρνησης, το οποίο χτύπησε κόκκινο το 2020 φτάνοντας στο 206,3% του ΑΕΠ, προβλέπεται πως θα συρρικνωθεί δραστικά στο 161,6% του ΑΕΠ το 2023, το δε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από τα 165 δισ. ευρώ θα κάνει άλμα στα 220,974 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ με τη συνδρομή και του πληθωρισμού γεννά πρόσθετα έσοδα, τα οποία με τη σειρά τους δίνουν τη δυνατότητα στον ΟΔΔΗΧ να κρατήσει χαμηλά την μπάλα του δανεισμού και να παρακολουθεί με την ασφάλεια των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων (κοντά στα 40 δισ. ευρώ) εξ αποστάσεως τις αναταράξεις στις αγορές ομολόγων.

Δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου, των αναμενόμενων αυξημένων επιπλέον εκταμιεύσεων προς το ΕΔ από τα χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2023, λόγω και των προπληρωμών σε ΔΝΤ και διμερή δάνεια (GLF), «η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι περιορισμένη, αναφορικά με το συνολικό ποσό εκδόσεων, ήτοι σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2022», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο.

Η άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών τίτλων ακόμα και πάνω από 5%, τις τελευταίες ημέρες, έχει ήδη οδηγήσει σε αναθεώρηση την εκδοτική δραστηριότητα του ΟΔΔΗΧ έως το τέλος του έτους, απομακρύνοντας τις πιθανότητες άμεσης «καθαρής εξόδου» στις αγορές παρά μόνο συνδυαστικά με swap, ώστε και η επικοινωνία με τις αγορές να παραμείνει ενεργή και να μην υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Έχοντας αντλήσει μέσω εκδόσεων, επανεκδόσεων και δημοπρασιών ομολόγων 7 δισ. ευρώ από τα συνολικά 12 δισ. ευρώ του ετήσιου προγράμματος φέτος, οι κινήσεις των επόμενων μηνών αναμένονται «μετρημένες» και αντίστοιχες προσεκτικές κινήσεις προδιαγράφουν οι διατυπώσεις του προσχεδίου για το 2023, ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές.

Η επικοινωνία με τις αγορές δεν πρόκειται να διακοπεί, παρότι, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ακόμα και εάν το ελληνικό δημόσιο δεν έβγαινε για δανεισμό την επόμενη τετραετία, δεν θα απειλούνταν με χρεοκοπία καθώς οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν στη ζώνη των 7-8 δισ. ευρώ και υπερκαλύπονται από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Πέραν της ανάγκης συντήρησης του τίτλου ενός κανονικού εκδότη χρέους που διεκδίκησε και κατάφερε να ανακτήσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό δημόσιο μετά τη μνημονιακή περιπέτεια, η συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας ακόμα και συνδυαστικά με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου υπαγορεύεται και από έναν ακόμα λόγο.

H συνολική συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εκτιμάται σε περίπου 39 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατά το δυνατόν συχνότερη έκδοση νέων τίτλων από το ΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκειά τους για διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.

Το έκτακτο, λόγω της πανδημίας, πρόγραμμα αγοράς κρατικών χρεογράφων (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο η ΕΚΤ θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024, ενώ παρατάθηκε για το ίδιο χρονικό διάστημα το καθεστώς επιλεξιμότητας των ελληνικών ομολόγων, έτσι ώστε να γίνονται αποδεκτά ως εγγύηση για τις πράξεις χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v