Στις 9 και 10 Νοεμβρίου το συνέδριο προμηθειών-διοίκησης εφοδιασμού

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Στο πλαίσιο της διημερίδας θα δειξαχθούν για πρώτη φορά τα National Procurement Awards. Δήλωση συμμετοχής δωρεάν.

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου το συνέδριο προμηθειών-διοίκησης εφοδιασμού

Στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2022 το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών & Διοίκησης Εφοδιασμού.

Η Ταυτότητα του Συνεδρίου – Agenda

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 10o Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΙΠ θα εστιάσει στις εξής κατηγορίες:

  • Strategic Sourcing
  • Sustainable Procurement
  • Digital Transformation
  • Risk Mitigation & Planning
  • New Skills – People
  • Innovation
  • Procurement of Energy

Η Διεξαγωγή του συνεδρίου

Tο συνέδριο θα διεξαχθεί σε Hybrid μορφή. Η πρώτη ημέρα ομιλιών (9/11/22, 14:00 - 18:00) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. Την δεύτερη ημέρα ομιλιών (10/11/22, 14:00 - 18:00) τα στελέχη δύνανται να παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο, Royal Olympic, είτε διαδικτυακά. Επομένως, όσα στελέχη το επιθυμούν, την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου μπορούν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στην αίθουσα Panorama του ξενοδοχείου Royal Olympic, όπου θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ερωτήσεις και networking με ακαδημαϊκούς, ανώτατα στελέχη και ειδικούς συμβούλους του κλάδου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους της Βιομηχανίας, Μεταποίησης, Εμπορίας, Παροχής Υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα που εργάζονται στους τομείς: Αγορών, Προμηθειών Εφοδιασμού Διασφάλισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Μέριμνας, Production Planning, Logistics, Οικονομικών υπηρεσιών, Πωλήσεων/Marketing, Customer Care

1st National Procurement Awards – 2022

Στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προμηθειών & Διοίκησης Εφοδιασμού το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών (ΕΙΠ), για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, καθιερώνει και συνδιοργανώνει με την εταιρεία Humantec, μέλος του δικτύου ITC, την απονομή Πανελλήνιων Βραβείων στο αντικείμενο των Προμηθειών.

Στόχος των Awards

Τα βραβεία αποσκοπούν στην ανάδειξη της αριστείας που κατακτιέται με την εφαρμογή καινοτομιών, σύγχρονων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο των Προμηθειών, και ταυτόχρονα στοχεύουν στην αναγνώριση και προβολή των επιτευγμάτων των επαγγελματιών εφοδιασμού.

Κατηγορίες Βραβείων

Procurement Excellence Award

Η αριστεία στις προμήθειες σχετίζεται άμεσα με την ευθυγράμμιση των στρατηγικών και των προγραμμάτων προμηθειών με τους γενικούς στόχους του οργανισμού. Αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην εφαρμογή πρακτικών με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Το παρόν βραβείο στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της συνεισφοράς του τμήματος των προμηθειών στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση.

Procurement Transformation Award

Ως μετασχηματισμός των προμηθειών ορίζονται οι οργανωτικές αλλαγές που επικεντρώνονται σε τεχνολογικές ή IT στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη σημαντικών και μακροπρόθεσμων βελτιώσεων της διοίκησης και των διαδικασιών των προμηθειών και του εφοδιασμού.

Procurement Manager of the Year Award

Το παρόν βραβείο θα απονεμηθεί σε Procurement Manager με εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας και επίλυσης προβλημάτων, που μέσα από την επαγγελματική του πορεία και τα επιτεύγματά του αποδεδειγμένα συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωση της εταιρείας του, αλλά και του τομέα των προμηθειών.

Procurement Team Award

Η ομαδική εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την αποδοτική λειτουργία των προμηθειών. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα μιας εστιασμένης και ενοποιημένης προσέγγισης στις προμήθειες. Ως ομάδα ορίζουμε τα στελέχη που συνεργάζονται για την επίτευξη του ίδιου στόχου ή σκοπού.

Procurement Environmental & Social Impact Award

Με τον όρο βιώσιμες προμήθειες αναφερόμαστε στην κάλυψη των προμηθευτικών αναγκών για πρώτες ύλες, προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες μέσα από πρακτικές περιβαλλοντικά φιλικές, κοινωνικά υπεύθυνες και ηθικές. Το θεσπιζόμενο βραβείο στοχεύει στην αναγνώριση της συνεισφοράς της λειτουργίας των προμηθειών στην βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Η Δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της αίτησης συμμετοχής της κάθε κατηγορίας και την υποβολή της μέσα από το site του ΕΙΠ.

Δήλωση υποψηφιότητας στα Procurement Awards ως τις 14/10/22. Οι υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερες από μια κατηγορίες.

Η δήλωση συμμετοχής στα Procurement Awards είναι δωρεάν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v