Αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο για τους καθηγητές πανεπιστημίων, λέει το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο για τους καθηγητές πανεπιστημίων, λέει το ΣτΕ

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν απο την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 1911-1912/2022) οι διατάξεις του νόμου 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο μισθολόγιο (βασικός μισθός και επιδόματα) των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στην απορρέουσα από το άρθρο 16 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης, καθώς και στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Να επισημανθεί ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας αφού στάθμισαν το δημόσιο συμφέρον, αποφάνθηκαν ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας επέρχονται από το χρόνο δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, δηλαδή δεν έχει η απόφαση αναδρομική ισχυ.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο νομοθέτης με το νόμο 4472/2017 επεδίωξε τον αριθμητικό περιορισμό των ειδικών μισθολογίων, όχι καταργώντας κάποια από αυτά, αλλά συνενώνοντας τα υφιστάμενα ειδικά μισθολόγια που, κατά την κρίση του, είχαν «ομοειδές αντικείμενο».

Η συνένωση όμως αυτή των μισθολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., με εκείνες που αφορούν άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτοδιοίκητο Α.Ε.Ι.), οι οποίες δικαιολογούν την εφαρμογή της απορρέουσας από το άρθρο 16 του Συντάγματος αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., συνεπάγεται παραβίαση της αρχής αυτής, κατέληξε το ΣτΕ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v