Ερχονται ειδοποιητήρια για εισφορές παράλληλης απασχόλησης

Σε έξι δόσεις τελικά θα καταβληθούν οι επιπλέον εισφορές για μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες με μισθωτή εργασία. Τι προβλέπει η διαδικασία. Πώς θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ερχονται ειδοποιητήρια για εισφορές παράλληλης απασχόλησης

Στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια περίπου 50.000 ασφαλισμένων που εκτός από μισθωτή απασχόληση έχουν και δελτίο παροχής υπηρεσιών, για το οποίο οφείλουν να καταβάλλουν επιπλέον εισφορές, για το 2021.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η πρώτη από τις συνολικά έξι μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και στη συνέχεια, οι πληρωμές θα γίνονται στο τέλος κάθε μήνα, με καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της 6ης δόσης την 31η  Μαΐου 2023.

Τα σχετικά ειδοποιητήρια με το χρεωστικό υπόλοιπο θα σταλούν τις επόμενες ημέρες στους οφειλέτες, καθώς η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους.  Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για την παράλληλη απασχόληση, κατά το έτος 2021. Για όσους ασφαλισμένους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε θα γίνει συμψηφισμός με τυχόν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν. Αν πάλι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε αυτό θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Τα σχετικά εκκαθαριστικά με τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ, καθώς ήδη οι ασφαλισμένοι έχουν λάβει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Έτσι, το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως έγινε και κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2020. Η πρώτη δόση δίνεται έως το τέλος του 2022 και η κάθε επόμενη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, με τελευταία δόση την 31.05.2023.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Εφόσον υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής του με:

  • ανάρτηση προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα) και
  • αποστολή μηνύματος στη δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να λαμβάνουν ενημερώσεις (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email).

Μάλιστα, ο ΕΦΚΑ επαναλαμβάνει ότι στο ειδοποιητήριο εκκαθάρισης απεικονίζονται όλοι οι μήνες ασφάλισης του έτους 2021 αλλά στη διαδικασία εκκαθάρισης συμμετέχουν μόνο οι μήνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  και για τους οποίους εμφανίζονται συμπληρωμένα ποσά εισφορών.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς μη μισθωτού λαμβάνονται -ανά κατηγορία- υπόψη τα εξής:

  • Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.
  • Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλισης) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.
  • Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.
  • Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) μέχρι και δύο εργοδότες, το ποσό της εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εφόσον προκύψει διαφορά, αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο Ασφάλισης Μη Μισθωτού.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

- Για το σύνολο των μη μισθωτών ασφαλισμένων που κατά το έτος 2021 είχε υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχειρήσεων ή Δημοσίου Τομέα ή ΝΑΤ προσδιορίστηκε το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές + ασφαλισμένου) - ανά κλάδο ασφάλισης. Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον προσδιορισμό των μηνιαίων εισφορών.

- Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, ανά μήνα, ως εξής: Από την προβλεπόμενη, κατά τα ανωτέρω, μηναία εισφορά μη μισθωτού αφαιρέθηκε, ανά κλάδο, το ποσό εισφοράς από την έμμισθη εργασία.

- Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των καταβληθεισών εισφορών ως εξής:

  • Υπολογίστηκαν τα ποσά που είχαν εξοφλήσει εισφορές μηνών που εντάχθηκαν στη διαδικασία εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων από τη μη μισθωτή δραστηριότητα.
  • Από τη σύγκριση των ανωτέρω ποσών (Καταβλητέες - Καταβληθείσες εισφορές) προσδιορίστηκε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, το οποίο μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Επισήμανση

 Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2021. Για σχετική ενημέρωσή τους εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v