Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε χρέη στον ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις

Με ποια διαδικασία εντάσσονται στη ρύθμιση παλαιά και νέα χρέη. Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 12 δόσεις και επιθυμούν να μειώσουν τη μηνιαία καταβολή. Πότε παύει η ποινική δίωξη των οφειλετών. 

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε χρέη στον ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γα την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 24 -από 12 που ίσχυε μέχρι πρότινος- μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Προσοχή όμως, η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η  πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ. Αν πάλι θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, αυτό, σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΦΚΑ, θα μπορεί να γίνεται στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ανέρχεται πλέον σε 45,46 δισ. ευρώ, με μόλις 6,3 δισ. να έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, οι ενεργές αλλά και οι  ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022 σε 836.805 για χρέη ύψους 6,3 δισ. ευρώ. Από αυτές, ενεργές ήταν μόνο 356.208 ρυθμίσεις, με το χρέος που μένει να εξοφληθεί να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 480.597 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Στις 12 δόσεις,  στο τέλος Σεπτεμβρίου, υπήρχαν 97.559 ενεργές ρυθμίσεις, με συνολικό χρέος 578,5 εκατ. ευρώ.

Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για ρύθμιση των οφειλών σε 24 δόσεις έρχεται σε εναρμόνιση του εύρους των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών, με το εύρος των επιτρεπόμενων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα, δε, με το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, η νέα ρύθμιση  διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί ή και να εντάξουν τα χρέη τους σε μια ρύθμιση που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. 

Άλλωστε, παράλληλα με την ένταξη των οφειλών σε ρύθμιση, παύει και η ποινική δίωξη των οφειλετών, για όσο διάστημα βέβαια εξυπηρετείται η ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση τήρησης της ρύθμισης στο δικαστήριο, καθώς οι σχετικές υποθέσεις τίθενται στο αρχείο και ανασύρονται με εισαγγελική διαταγή, μόνο σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρηθεί.

Οι οφειλέτες ενημερώνονται μέσω των Ατομικών Ειδοποιήσεων για το ύψος της οφειλής τους και καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση ή εξόφληση. Η ένταξη και παραμονή των οφειλών σε ρύθμιση ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση των Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ σε περίπτωση κινδύνου απώλειας της ρύθμισης (μη καταβολή δόσης, νέες οφειλές). Επιπλέον, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ οι οφειλέτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των οφειλών τους, να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους ηλεκτρονικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v