Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το πλαίσιο για την «ευρωπαϊκή στρατηγική drones 2.0»

Με 19 δράσεις η Κομισιόν στοχεύει στη δημιουργία μιας μεγάλης κλίμακας αγοράς drones του αύριο.

Το πλαίσιο για την «ευρωπαϊκή στρατηγική drones 2.0»

Στην «ευρωπαϊκή στρατηγική drones 2.0», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή, παρουσιάζεται ένα όραμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς drones.

Η στρατηγική βασίζεται στο πλαίσιο ασφάλειας της ΕΕ για τη λειτουργία και τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των drones, το οποίο είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν. Η νέα στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές πτητικές λειτουργίες drones, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες στον τομέα αυτό.

Από τις θέσεις εργασίας σε νέες λύσεις κινητικότητας

Χάρη στο ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, τα drones έχουν ολοκληρώσει με ασφάλεια εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πτήσης στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, για παράδειγμα για την επιτήρηση υποδομών, την παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων ή τη δειγματοληψία εδαφών.

Σημειώνεται επίσης ικανοποιητική πρόοδος σε έργα που αφορούν τη χρήση drones για ιατρικές παραδόσεις διά του αέρα, για τη μεταφορά ιατρικών δειγμάτων μεταξύ υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η υλοποίηση του «U-space» τον Ιανουάριο του 2023, ενός μοναδικού στον κόσμο ευρωπαϊκού συστήματος για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας των drones, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αύξηση των λειτουργιών των drones.

Προτού προωθήσει αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες, η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι τα drones έχουν τη στήριξη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τον θόρυβο, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, η στρατηγική καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες drones ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των πολιτών.

Η στρατηγική προβλέπει ότι οι ακόλουθες υπηρεσίες drones θα αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής έως το 2030:

  • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χαρτογράφησης, απεικόνισης, επιθεώρησης και επιτήρησης εντός των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων από drones μη στρατιωτικού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσίες επείγουσας παράδοσης μικρών φορτίων, όπως βιολογικών δειγμάτων ή φαρμάκων.
  • Υπηρεσίες καινοτόμου εναέριας κινητικότητας, όπως τα αεροταξί, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες τακτικής μεταφοράς επιβατών, αρχικά με χειριστή επί του αεροσκάφους, αλλά με απώτερο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των πτητικών λειτουργιών.

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αγοράς drones της ΕΕ και των αντίστοιχων υπηρεσιών, απαιτείται ο προσδιορισμός δομικών τεχνολογικών στοιχείων καίριας σημασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι ημιαγωγοί, οι διαστημικές υπηρεσίες της ΕΕ και οι κινητές τηλεπικοινωνίες. Ο προσδιορισμός αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει την ΕΕ να οικοδομήσει έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό τομέα drones, μειώνοντας τις στρατηγικές εξαρτήσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, προσδιορίζονται επίσης τομείς για συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικών και αμυντικών drones, καθώς και για αύξηση της ικανότητας αναχαίτισης drones και της ανθεκτικότητας του συστήματος.

Οι 19 δράσεις για την αγορά drones του αύριο

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει από εδώ και στο εξής τις εργασίες σχετικά με τις 19 επιχειρησιακές, τεχνικές και οικονομικές εμβληματικές δράσεις της στρατηγικής, για την δημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού και εμπορικού περιβάλλοντος για τον εναέριο χώρο των drones και την αγορά drones του αύριο:

  1. Θέσπιση κοινών κανόνων για την αξιοπλοΐα και νέων απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους χειριστές αεροσκαφών εξ αποστάσεως και τους χειριστές αεροσκαφών eVTOL (επανδρωμένων ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης).
  2. Χρηματοδότηση της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και βιομηχανιών για την υλοποίηση της βιώσιμης «καινοτόμου εναέριας κινητικότητας».
  3. Ανάπτυξη στρατηγικού χάρτη πορείας για την τεχνολογία των drones, προκειμένου να προσδιοριστούν τομείς προτεραιότητας για την έρευνα και την καινοτομία, να μειωθούν οι υφιστάμενες στρατηγικές εξαρτήσεις και να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων.
  4. Καθορισμός κριτηρίων για μια εθελοντική σήμανση εγκεκριμένων από άποψη κυβερνοασφάλειας drones.

Οι εργασίες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για εμπορικές πτητικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας και θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη επωφελείται από συνέργειες μεταξύ της χρήσης των drones και των συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων για την αναχαίτιση drones, για μη στρατιωτικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφάλειας και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα ανακοινώθηκε η εκπόνηση επικαιροποιημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για drones έως το τέλος του 2022. Η εν λόγω ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο οποίο αξιολογούνται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία drones, καθώς και από την ανάλυση και τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η νέα στρατηγική drones 2.0.

Η Επιτροπή οικοδομεί τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής πολιτικής για drones από το 2014. Ο εκτελεστικός κανονισμός 2019/947 της Επιτροπής και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 2019/945 της Επιτροπής περιέχουν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και καθορίζουν τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Από το 2003, η ΕΕ έχει επενδύσει σχεδόν 980 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ή τη χρήση drones για καινοτόμες εφαρμογές. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, έχει χρηματοδοτήσει 320 έργα που αφορούν drones.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v