Ερχονται ραβασάκια σε 190.000 μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση

Κατά μέσο όρο, εκτιμάται ότι θα κληθούν να πληρώσουν 600 με 700 ευρώ. Τουλάχιστον 6 οι δόσεις, με τον ΕΦΚΑ να αποφασίζει σήμερα για περισσότερες. Τι θα γίνει με 25.000 ασφαλισμένους που έχουν πιστωτικά εκκαθαριστικά.

Ερχονται ραβασάκια σε 190.000 μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση

Χρεωστικά ειδοποιητήρια λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ περισσότεροι από 190.000 μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση για την οποία αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, προκειμένου να καταβάλουν επιπλέον εισφορές για το 2021.

Η διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΕΦΚΑ ολοκληρώθηκε, τα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα του Φορέα, και πλέον αναμένεται να αποφασιστεί το αν η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός του Δεκεμβρίου ή θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα.

Η αρχική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει την αποπληρωμή της υποχρέωσης αυτής σε έως 6 μηνιαίες δόσεις, με την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Πιθανότατα εντός της ημέρας, η διοίκηση του ΕΦΚΑ θα λάβει την τελική απόφαση, καθώς δέχεται εισηγήσεις για έναρξη των πληρωμών στις 31 Ιανουαρίου και την αποπληρωμή των ποσών, που κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 600 με 700 ευρώ, σε περισσότερες δόσεις.

Με βάση τα τελικά στοιχεία της εκκαθάρισης, περισσότεροι από 190.000 ασφαλισμένοι θα λάβουν χρεωστικά ειδοποιητήρια, μέσω των οποίων θα κληθούν να καταβάλουν, κατά μέσο όρο, 600 με 700 ευρώ. Προσοχή. Πρόκειται για εισφορές του 2021, καθώς λόγω οργανωτικών και τεχνικών προβλημάτων που είχε ο ΕΦΚΑ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει νωρίτερα τη διαδικασία. Εκτιμάται όμως ότι για τις εισφορές του 2022, η διαδικασία θα ξεκινήσει από τους πρώτους κιόλας μήνες του νέου έτους, προκειμένου η εκκαθάριση να ολοκληρωθεί σε σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα.

Για τις εισφορές του 2021, πάντως, υπάρχουν επίσης περίπου 55.000 ασφαλισμένοι οι οποίοι θα λάβουν «μηδενικά» εκκαθαριστικά, καθώς και περίπου 25.000 μη μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση που πλήρωσαν τελικά στον ΕΦΚΑ υψηλότερες εισφορές από αυτές που θα έπρεπε και τα εκκαθαριστικά τους θα είναι πιστωτικά. Τα ποσά που θα επιστραφούν, κατά μέσο όρο, εκτιμώνται σε 400 ευρώ ανά ασφαλισμένο και οι περίπου 25.000 θα ενημερωθούν με μήνυμα στον λογαριασμό που διαθέτουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αλλά και με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα.

Πώς έγινε η εκκαθάριση

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο Βρούτση, από την 1η Ιανουαρίου του 2020 οι μισθωτοί που είναι παράλληλα και ελεύθεροι επαγγελματίες (έχουν «μπλοκάκι», έχουν ατομική επιχείρηση, είναι μέλη εταιρειών κ.λπ.) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών κύριας ασφάλισης και υγείας, εφόσον για τη μισθωτή τους απασχόληση καταβάλλονται (από τους ίδιους και τους εργοδότες τους) εισφορές προς τους παραπάνω ασφαλιστικούς κλάδους, οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως τα 252 ευρώ. Τα 252 ευρώ αντιστοιχούν στη 2η ασφαλιστική κατηγορία των μη μισθωτών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα 10 ευρώ υπέρ του κλάδου ανεργίας που καταβάλλουν οι μη μισθωτοί και τα 2 ευρώ που καταβάλλουν οι υγειονομικοί υπέρ της στέγης υγειονομικών.

Εάν, βέβαια, ο ασφαλισμένος επιλέξει για τη μη μισθωτή απασχόληση να ασφαλιστεί σε ανώτερη της 2ης ασφαλιστική κατηγορία, και με τη μη μισθωτή καλύπτει τα 252 ευρώ, τότε θα καταβάλει τη διαφορά, μόνο για τον κλάδο σύνταξης.

Για την επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή καταβάλλεται μία εισφορά, στην κατηγορία που έχει επιλεγεί, εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v