Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελεγχοι: Τα κριτήρια που βάζουν φορολογούμενους στο στόχαστρο

Έξι Ελεγκτικά Κέντρα της Εφορίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη παίρνουν στις πλάτες τους τους ελέγχους, που πλέον θα γίνονται με ενιαίους κανόνες. Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο.

Ελεγχοι: Τα κριτήρια που βάζουν φορολογούμενους στο στόχαστρο

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μπαίνει και το δεύτερο Ελεγκτικό Κέντρο στο Μοσχάτο, μετά τον Κεραμεικό, το Χαλάνδρι, τον Πειραιά και δύο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας να ανεβάσει σε άλλο επίπεδο την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και την εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων.

Με 820 υπαλλήλους, τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης παίρνουν πάνω τους τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθιερώνοντας νέα ήθη στις «επαφές» φορολογουμένων - εφορίας. Οι επισκέψεις των ελεγχόμενων προσώπων ή των εκπροσώπων τους δικηγόρων στα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ θα γίνονται πλέον μόνο μετά από ψηφιακά προγραμματισμένο ραντεβού, μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου», με τη χρήση των κωδικών taxisnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), καταχωρώντας και τον αριθμό της εντολής ελέγχου, βάσει της οποίας καλείται ο ελεγχόμενος. Μάλιστα, οι ελεγχόμενοι, για να εισέλθουν στα ΕΛΚΕ, θα πρέπει να επιδείξουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και θα λαμβάνουν ειδική κάρτα, την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα παίρνουν επί της ουσίας στις «πλάτες» τους τις σχετικές αρμοδιότητες από τις εφορίες. Θα τρέχουν ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, βεβαιώνοντας φόρους, τέλη, εισφορές και πρόστιμα τα οποία στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν να εισπράξουν τα Εισπρακτικά Κέντρα.

Εξέχουσα θέση στη λίστα των ελεγχόμενων θα έχουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΣ Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά, τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
  2. H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
  3. Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 ανέρχονται από 200.000 έως 400.000 ευρώ.
  4. Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Θα διενεργούν παράλληλα ελέγχους επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

Στα δίχτυα των Ελεγκτικών Κέντρων εμπίπτουν και επιχειρήσεις ενώ σε όλες τις υποδιευθύνσεις των ΕΛΚΕ, ανεξαρτήτως των παραπάνω κριτηρίων, περιέρχεται η αρμοδιότητα διενέργειας:

  • Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.
  • Επανάληψης διαδικασίας για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή επιβολής προστίμων και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου, από το ΕΛΚΕ ή από ΔΟΥ, της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή για πράξεις που είχαν εκδοθεί από τα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΔΟΥ και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛΚΕ).
  • Μερικού ελέγχου, όταν απαιτείται για την επιστροφή φόρων, τελών ή εισφορών σε φορολογουμένους υπαγόμενους στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Κέντρου.

Επίσης, σε όλα τα Τμήματα των ΕΛΚΕ ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κατά τα εγκαίνια του Ελεγκτικού Κέντρου στο Μοσχάτο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως «όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή τόσο περισσότεροι φόροι επιστρέφονται στην κοινωνία», με τον αρμόδιο υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο να χαρακτηρίζει «στρατηγικό» στόχο, την αλλαγή των φορολογικών ελέγχων. 

«Τα Ελεγκτικά Κέντρα αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο υπό υλοποίηση πλάνο διαρκούς αναβάθμισης λειτουργίας και ποιότητας των υπηρεσιών μας, σε επίπεδο ελέγχων, εκπαίδευσης, πληροφόρησης, εξυπηρέτησης, διαφάνειας και υποδομών. Επιχειρησιακός μας στόχος είναι η περαιτέρω μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για τον εντοπισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών αρχών και του δημόσιου συμφέροντος», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με τον προϊστάμενο του δεύτερου Ελεγκτικού Κέντρου Δημήτρη Μαρή να τονίζει πως «πλέον θα εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες στους ελέγχους».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v