«Παράθυρο» Eurostat για μικρότερο βάρος κρατικών εγγυήσεων στο χρέος

Διεύρυνε τα κριτήρια που κρίνουν αν το Δημόσιο ανέλαβε υψηλότερο κίνδυνο σε τιτλοποίηση. Αφορούν σε νέες κινήσεις με κρατική εγγύηση. Το παράθυρο για υφιστάμενες τιτλοποιήσεις.

«Παράθυρο» Eurostat για μικρότερο βάρος κρατικών εγγυήσεων στο χρέος

«Παράθυρο» για μικρότερη επίπτωση στο δημόσιο χρέος άνοιξε η Eurostat, διευρύνοντας τα κριτήρια, βάσει των οποίων εξετάζεται αν οι κρατικές εγγυήσεις επί senior notes ομολογιών τιτλοποιήσεων έχουν δοθεί με όρους αγοράς. Αν, δηλαδή, όσοι ιδιώτες επενδυτές αγόρασαν ή δεσμεύονται να αγοράσουν ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης αναλαμβάνουν αντίστοιχο τουλάχιστον κίνδυνο με αυτόν του Δημοσίου, που εγγυάται τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η Eurostat αύξησε τον αριθμό των κριτηρίων συσχέτισης αναλαμβανόμενου κινδύνου από τρία σε τέσσερα, ζητώντας οι νέες τιτλοποιήσεις να πληρούν το ένα εξ αυτών. Μέχρι το Νοέμβριο έπρεπε να πληρούνται δύο από τα τρία κριτήρια.

Οι αλλαγές αφορούν σε νέες τιτλοποιήσεις, που υπάγονται σε προγράμματα κρατικής εγγυοδοσίας (σ.σ. στην Ελλάδα αφορά σε όσες έχουν λάβει πρωτόκολλο, αλλά δεν έχουν τύχει ακόμη έγκρισης χορήγησης κρατικής εγγύησης από το πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ). Ενδέχεται, όμως, να αποτελέσουν τα κριτήρια, κατά την εξέταση των υφιστάμενων κρατικών εγγυήσεων, που θα διενεργήσει η ΕΛΣΤΑΤ.

Η τελευταία θα κληθεί να εξετάσει μία προς μία τις τιτλοποιήσεις που έλαβαν κρατική εγγύηση (προγράμματα Ηρακλής Ι και ΙΙ). Όπου διαπιστώνει ότι το Δημόσιο έχει αναλάβει υψηλότερο κίνδυνο από τον ιδιώτη επενδυτή, η κρατική εγγύηση θα προσμετράται στο χρέος.

Αν η εξέταση διενεργηθεί με τέσσερα κριτήρια συσχέτισης κινδύνου, αυξάνονται -όχι θεαματικά- οι πιθανότητες να θεωρηθούν εντός αγοράς κάποιες εκ των κρατικών εγγυήσεων καθώς αρκεί να πληρείται ένα μόνο κριτήριο. Επίσης, δεν έχει διευκρινισθεί αν θα προσμετράται στο χρέος ολόκληρη η εγγύηση ή μόνο το μέρος του υπερβάλλοντος κινδύνου, που έχει αναλάβει ως εγγυητής το Δημόσιο.

Το τελικό σχέδιο της Eurostat αναμένεται να αποσταλεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα. Σύμφωνα με διαρροές, η κυβέρνηση περιμένει το τελικό σχέδιο για να εκκινήσει τη διαδικασία εγκρίσεων για τις τιτλοποιήσεις Frontier II και Sunrise III, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση λήψης κρατικής εγγύησης επί των senior notes πριν τη λήξη του προγράμματος Ηρακλής ΙΙ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Για την τιτλοποίηση Solar, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμη το business plan από servicer της αποδοχής του ιδιώτη επενδυτή.

Σημειώνεται ότι η Ιταλία, που μαζί με την Ελλάδα αποτελούν τις δύο χώρες-μέλη με τη μεγαλύτερη χρήση του «εργαλείου» των κρατικών εγγυήσεων, αντιμετωπίζει μικρότερο πρόβλημα καθώς οι senior notes ομολογίες τιτλοποιήσεων έχουν υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση, με αποτέλεσμα, τόσο η περίμετρος των mezzanine notes να είναι μεγαλύτερη όσο και τα τιμήματα που καταβλήθηκαν από ιδιώτες για να αποκτήσουν «φέτες» των παραπάνω σειρών. Επομένως, η συσχέτιση αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι πιο ομαλή σε σχέση με τις εγχώριες τιτλοποιήσεις.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση Ντράγκι αυστηροποίησε το πλαίσιο για νέες κρατικές εγγυήσεις, αυξάνοντας την ελάχιστη απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση σε BBB+ και παρέχοντας εγγύηση μόνο στο 80% της ονομαστικής αξίας των senior notes. Επομένως, μείωσε τον κίνδυνο που αναλαμβάνει το Δημόσιο, αυξάνοντας τα ρίσκα για τους ιδιώτες επενδυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v