Υπ. Παιδείας: Τακτική επιχορήγηση ύψους 117,12 εκ. ευρώ για τα ΑΕΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ έχει αυξηθεί από το 2019 κατά 29%, από 90,78 σε 117,12 εκ. ευρώ.

Υπ. Παιδείας: Τακτική επιχορήγηση ύψους 117,12 εκ. ευρώ για τα ΑΕΙ

Αυξημένη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι η τακτική επιχορήγηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και η οποία στοχεύει στην «κάλυψη πραγματικών αναγκών και στην ανταπόκριση στις νέες τους αρμοδιότητες», όπως αναφέρεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ έχει αυξηθεί από το 2019 κατά 29%, από 90,78 σε 117,12 εκ. ευρώ. Όπως σημειώνεται, «πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δίνεται αυξημένη τακτική επιχορήγηση, επιπλέον της έκτακτης χρηματοδότησης που επίσης βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια».

Σχετικά με την κατανομή της επιχορήγησης στα πανεπιστήμια, για δεύτερη χρονιά η σχετική Υπουργική Απόφαση προήλθε κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ) και λαμβάνει υπ' όψιν αντικειμενικά κριτήρια ως προς το 80% της επιχορήγησης και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκαν τα ΑΕΙ περιλαμβάνουν τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (ενότητα υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ), καθώς επίσης και δύο εκ των παρακάτω: τις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, τη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, τη διεθνοποίηση και την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

«Συνεχίζεται η αντικειμενική και αξιοκρατική χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, η οποία διασφαλίζει αφ' ενός τη διαφάνεια και το δίκαιο τρόπο κατανομής του τακτικού προϋπολογισμού, αφ' ετέρου την κινητροδότηση της διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι πριν το 2020 και την ψήφιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η κατανομή της τακτικής χρηματοδότησης γινόταν κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v