Σχοινάς: Δύο νέα εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις στο πλαίσιο του νόμου για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο της ΕΕ ανέρχεται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου τα 2/3 θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης.

Σχοινάς: Δύο νέα εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για νόμο της ΕΕ για την κυβερνοαλληλεγγύη με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, θα υποστηρίξει τον εντοπισμό και την ευαισθητοποίηση απειλών και συμβάντων στον κυβερνοχώρο, θα ενισχύσει την ετοιμότητα των κρίσιμων φορέων, καθώς και θα ενισχύσει την αλληλεγγύη, τη συντονισμένη διαχείριση κρίσεων και τις ικανότητες αντίδρασης στα κράτη-μέλη.

Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης μια ακαδημία δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, για να διασφαλίσει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για την κάλυψη του κενού ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Ακαδημία θα συγκεντρώσει διάφορες υπάρχουσες πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα τις καταστήσει διαθέσιμες σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, αυξάνοντας έτσι την προβολή τους και ενισχύοντας τον αριθμό των ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι «ο Νόμος για την Αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο της ΕΕ και η Ακαδημία δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο είναι τα δύο νέα απτά εργαλεία μας για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΕ στον κυβερνοχώρο: ο νόμος προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και επιθέσεις, ενώ η Ακαδημία στοχεύει στην ενίσχυση της βάσης των δεξιοτήτων μας, ώστε να έχουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό».

Από την πλευρά της, η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη που ταιριάζει στην ψηφιακή εποχή, σημείωσε ότι «με το πακέτο στον κυβερνοχώρο που παρουσιάστηκε σήμερα, δείχνουμε πώς ενεργώντας με αλληλεγγύη, μπορούμε να αναπτύξουμε την υποδομή, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την κοινή μας αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις προστατεύονται καλά, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, και στην προώθηση ενός ανοιχτού, ασφαλούς και σταθερού κυβερνοχώρου.

Ο νόμος της ΕΕ για την κυβερνοαλληλεγγύη θα ενισχύσει την αλληλεγγύη σε επίπεδο Ένωσης για τον καλύτερο εντοπισμό, προετοιμασία και αντιμετώπιση σημαντικών ή μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή ασπίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στον κυβερνοχώρο.

Για τον γρήγορο και αποτελεσματικό εντοπισμό μεγάλων απειλών στον κυβερνοχώρο, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας στον κυβερνοχώρο, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή υποδομή που αποτελείται από εθνικά και διασυνοριακά Επιχειρησιακά Κέντρα Ασφάλειας (SOC) σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα χρησιμοποιείται τεχνολογία όπως τεχνητή νοημοσύνη (AI) και προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, για να ανιχνεύονται και να γίνονται γνωστές έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με απειλές και συμβάντα στον κυβερνοχώρο διασυνοριακά. Αυτά τα κέντρα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέχρι τις αρχές του 2024.

Ο νόμος της ΕΕ για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αύξηση της ετοιμότητας και την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης συμβάντων στην ΕΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις στο πλαίσιο του νόμου για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο της ΕΕ ανέρχεται σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου τα 2/3 θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v