Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιλέχθηκαν ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΣΥ

Ηχηρά ονόματα του χώρους της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ανάμεσα στους οποίους ΟΤΕ, NOVA και VODAFONE επιλέχθηκαν ανάδοχοι για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «SUB2. Ψηφιοποίηση Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας».

Επιλέχθηκαν ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΣΥ

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην υγεία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης καθώς η ΚτΠ επέλεξε τους αναδόχους.

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση των αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας για το οποίο θα συναφθεί συμφωνία πλαίσιο με 8 οικονομικούς φορείς ανάμεσα στους οποίους και οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Ειδικότερα το έργο αναλαμβάνουν:

 • «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
 • «Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»,
 • «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
 • «NETCOMPANY - INTRASOFT S.A. - QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής»,
 • «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»,
 • «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. - COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
 • «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
 • «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση 157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη έως Α3, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών (Α3+, καρτέλες, κ.λπ.) και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ, καθώς και στην ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο ενώ σαν αποτέλεσμα της κανονικοποίησης-συσχέτισης του Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών, η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντομο χρόνο.

Το έργο είναι συνολικής αξίας μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 95.000.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός 36 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

1. Την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Μονάδων Υγείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση στα ακόλουθα:

 • την άμεση απεικόνιση ηλεκτρονικά,
 • τη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση,
 • τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών),
 • την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός των Νοσοκομείων,
 • τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών Νοσηλείας Ασθενών.

2. Την Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, με στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε έναν ψηφιακό φάκελο, με έμφαση στα ακόλουθα:

 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης, με περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο,
 • την αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης,
 • τη διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους, ετερογενών συστημάτων,
 • την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα για την πρώτη Εκτελεστική σύμβαση το έργο θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση αποθετηρίου και συστήματος διακίνησης ψηφιακών εγγράφων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v