«Πράσινες» δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον από τον ΣΕΒΤ

Προτεραιότητα για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες.

«Πράσινες» δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον από τον ΣΕΒΤ

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι υπέρμαχος της πορείας προς την Κυκλική Οικονομία και συμβάλει στην προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Συμμετέχει στον διάλογο με την Πολιτεία για τα καίρια θέματα του κλάδου - Συσκευασίες & Απορρίμματα συσκευασιών, Πλαστικά Μιας Χρήσης, Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Διαχείριση αποβλήτων, Σπατάλη Τροφίμων.
  • Συμμετέχει σε εθνικά & ευρωπαϊκά «πράσινα» έργα μέσα από τα οποία λαμβάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και αναπτύσσει δράσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις-Μέλη του να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.
  • Έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας, με στόχο τη συζήτηση και διαχείριση θεμάτων κυκλικότητας και βιωσιμότητας, που απασχολούν τον κλάδο.
  • Στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία με τις Τράπεζες Τροφίμων και τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v