Αγγίζουν τις 200.000 οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ

Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και από τις αρχές του 2023 ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών.

Αγγίζουν τις 200.000 οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ

Συνολικά 198.000 ασφαλισμένους, 89.000 εργοδότες και 44,3 εκατ. ευρώ σωρευμένα κεφάλαια από τις εισφορές, μετρά ήδη το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που διανύει τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η πρόοδος, που καταγράφεται, είναι σημαντική και αποτυπώνει τη δυναμική της οικονομίας.

Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση, ενώ, από τις αρχές του 2023, μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν στο ΤΕΚΑ και οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών, εφόσον το επιθυμούν.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΚΑ δέχεται ήδη ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr από ασφαλισμένους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, που έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν από τον προαναφερόμενο κλάδο στο ΤΕΚΑ.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση, όπως σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.ά.. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων διατηρεί το δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ, μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας.

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές των νέων εργαζομένων αποταμιεύονται στον «ατομικό κουμπαρά» τους, στον οποίο καταγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τους μισθωτούς ή από τους ίδιους, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων, που αντιστοιχούν στις εισφορές τους και επενδύονται. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα αποθεματικό, από το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές συντάξεις τους, αντί οι εισφορές τους να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων των τωρινών συνταξιούχων.

Συνεπώς, όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στο στάδιο της συνταξιοδότησης, θα λάβει την επικουρική σύνταξή του, η οποία θα βασίζεται στο ποσό των εισφορών του και στην απόδοση των επενδύσεών του. Επισημαίνεται ότι ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων των σημερινών εργαζομένων, που παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, διατηρείται, ως έχει και δεν θίγονται οι συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων.

Παράλληλα, το ΤΕΚΑ στοχεύει:

  • στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, στην άμβλυνση των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος και στη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου,
  • στη διασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους,
  • στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για συμμετοχή στην αδήλωτη αγορά εργασίας, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της επένδυσης τμήματος των εισφορών του Ταμείου στην εγχώρια αγορά.

Τέλος, σημειώνεται ότι, εφέτος, αναπτύσσεται το βασικό επενδυτικό προϊόν του Ταμείου και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από το 2025 και μετά, το ΤΕΚΑ θα μπει στην τρίτη φάση ωρίμανσης των επενδύσεων, όπου οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν το επενδυτικό προφίλ τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v