Σήμα για αναβάθμιση της Ελλάδας στέλνει η Scope

Υψηλότερες προβλέψεις για τη φετινή ανάπτυξη καταθέτει ο οίκος. Αναμένει μείωση πληθωρισμού αλλά και του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο 142,2% έως το 2028. Τι λέει για την αξιολόγηση.

Σήμα για αναβάθμιση της Ελλάδας στέλνει η Scope

Το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών υποστηρίζει το σενάριο απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, τονίζει η Scope στην εξαμηνιαία έκθεση για τις προοπτικές της χώρας.

Σημειώνεται ότι η Scope βαθμολογεί την ελληνική οικονομία με ΒΒ+, μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική, ενώ η προγραμματισμένη αναθεώρηση του rating λαμβάνει χώρα στις 4 Αυγούστου. 

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3% φέτος (το ποσοστό αναβαθμίστηκε από την πρόβλεψη της Scope για 1,3%), πριν φτάσει στο 1,6% το επόμενο έτος. Η Scope βλέπει τον εναρμονισμένο πληθωρισμό να υποχωρεί από 9,3% σε ετήσια βάση το 2022 σε 4,0% φέτος και 3,3% το 2024.

Η Scope αναμένει ότι σε ένα αισιόδοξο σενάριο χωρίς σημαντικά πισωγυρίσματα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα μειωθεί στο 161,2% φέτος και θα μειωθεί περαιτέρω στο 142,2% έως το 2028. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση από το υψηλό όλων των εποχών του 206,3% το 2020.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την αξιολόγηση της Ελλάδας επηρεάζονται από σειρά προκλήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν: i) το ακόμη υψηλό δημόσιο χρέος, ii) ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα (παρά τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων), iii) αβεβαιότητες σχετικά με την ανθεκτικότητα του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας δεδομένης της ελαφρύτερης ευρωπαϊκής δημοσιονομικής εποπτείας και της βελτιωμένης πρόσβασης στην αγορά και iv) μακροπρόθεσμους πολιτικούς κινδύνους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v