ΕΑΓΜΕ: 78.558 υδρογεωτρήσεις σε όλη την επικράτεια

Στόχος είναι η συστηματική απογραφή έως το τέλος του 20223, η τροφοδότηση με στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψέιας και η εκτίμηση των απόλήψιμων ποσοστήτων νερού ανά χρήση και ανά Υπόγειο Υδατικό Σύστημα.

ΕΑΓΜΕ: 78.558 υδρογεωτρήσεις σε όλη την επικράτεια

Στην απογραφή 78.558 υδρογεωτρήσων σε όλη την επικράτεια έως τον Δεκέμβριο του 2022 έχει προχωρήσει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών στο πλαίσιο του έργου «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη τη χώρα – ΣΑΜΥ ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

Για το ΣΑΜΥ II ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καταχώρησης κατόπιν ολοκλήρωσης των απογραφών των υδρογεωτρήσεων του 2ου Εξαμήνου 2022. Στην εκτέλεση των εργασιών απογραφής υπαίθρου τους μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2022 συμμετείχαν συνολικά 63 συνεργεία απαρτιζόμενα από 124 άτομα. Τα συνεργεία υπαίθρου προέρχονται από την Π.Μ. Ξάνθης, την Π.Μ Κεντρικής Μακεδονίας, την Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας, την Π.Μ. Ηπείρου, την Π.Μ. Πελοποννήσου, την Π.Μ. Κρήτης και την Κεντρική Υπηρεσία.

Το σύνολο των απογραφέντων υδρογεωτρήσεων το 2ο εξάμηνο του 2022 ανέρχεται σε 8.267 υδροσημεία, τα οποία ανήκουν στους Δήμους Ορεστιάδας, Αβδήρων, Ιάσμου, Τοπείρου, Πολυγύρου, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Αμφίπολης, Σιθωνίας, Δήμος Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου, Νάουσας, Έδεσσας, Ερέτρειας, Κιλκίς, Θήβας, Λοκρών, Αμφιλοχίας, Μεγάρων, Μαραθώνα, Άργους – Μυκηνών, Οιχαλίας, Ανατολικής & Δυτικής Μάνης, Σητείας, Κισσάμου, Χανίων, Σφακίων, Γαύδου, Αποκορώνου και Ηρακλείου.

Επίσης, έχουν ήδη συνταχθεί ογδόντα εννέα (89) Τεχνικές Εκθέσεις στα ολοκληρωμένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα των Υδατικών Διαμερισμάτων Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης.

Το έργο «ΣΑΜΥ ΙΙ» έχει ως αντικείμενο:

α) τη συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης με τη συμπλήρωση απογραφικών δελτίων με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης, β) τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και γ) την εκτίμηση των απολήψιμων ποσοτήτων νερού ανά Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (Υ.Υ.Σ.) όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Χώρας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών απογραφής συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργική κατάσταση της υδρογεώτρησης, την κύρια και δευτερεύουσα χρήση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το βάθος, την παροχή άντλησης, το είδος και την έκταση της αρδευόμενης έκτασης, τις ημέρες και τις ώρες άντλησης. Επίσης, πραγματοποιούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, επιτόπιες μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας E.C. (μS/cm) και βάθους στάθμης (m) του υπόγειου νερού.

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής συντάσσονται Τεχνικές Εκθέσεις στα οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ) των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής οι οποίες περιλαμβάνουν: α) περιγραφή των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών συνθηκών και χρήσεων γης του Υ.Υ.Σ.,

β) στατιστική ανάλυση και επεξεργασία για την διεξαγωγή συμπερασμάτων όλων των βασικών παραμέτρων όπως αυτές προκύπτουν από την καταχώρηση των απογραφικών δελτίων,

γ) αποτύπωση όλων των παραμέτρων σε θεματικούς χάρτες

δ) εκτίμηση των συνιστωσών υδατικού ισοζυγίου με χαρακτηρισμό του Υ.Υ.Σ. ως Πλεονασματικό ή Ελλειμματικό.

Το έργο αποτελεί βασικό εργαλείο στην αποτελεσματική διαχείριση των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος και της προστασίας των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση, δεδομένου ότι αποσκοπεί στη συστηματική καταμέτρηση των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης στο σύνολο των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (Υ.Υ.Σ) της χώρας και την καταγραφή των απολήψιμων ποσοτήτων νερού, τόσο ανά χρήση (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανική κ.λπ.), όσο και ανά Υ.Υ.Σ. Συμβάλει δε στην αποτελεσματική εφαρμογή την Οδηγίας Πλαίσιο 60/2000 60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ & 676/91/ΕΟΚ, αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v