Ταμεία: Για ποιους ξεκινά μπαράζ κατασχέσεων και πλειστηριασμών

Ποια χρέη μπαίνουν στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Τα χρονοδιαγράμματα μέχρι να ξεκινήσουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Αναλυτικά οι στόχοι και τα εργαλεία για είσπραξη 1,56 δισ. ευρώ.

Ταμεία: Για ποιους ξεκινά μπαράζ κατασχέσεων και πλειστηριασμών

Στο κυνήγι για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να επιδοθούν το επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), καθώς από το Φθινόπωρο ξεκινά μπαράζ μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν αφενός στις πρόσφατες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα, αλλά και σε οφειλέτες με υψηλά χρέη, τα οποία οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά και συνεχώς.

Μετά την δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφειλετών αλλά και τη λήξη των παρατάσεων για την επανένταξη σε  παλαιές, απολεσθείσες ρυθμίσεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τους επικεφαλής του ΚΕΑΟ ρίχνουν το βάρος  στην αποτροπή δημιουργίας άλλων οφειλών, καθώς ήδη, τα χρέη έχουν εκτιναχθεί στα 46 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζουν τις διαδικασίες λήψης στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας του Κέντρου αλλά και την συμμόρφωση των οφειλετών. Μάλιστα, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕΑΟ, για το 2023, ο στόχος για έγκαιρη και συγκεκριμένα εντός  τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κέντρο,  λήψη αναγκαστικών μέτρων παραμένει σταθερός, με την διοίκηση να εκτιμά ότι μπορεί να εισπραχθούν συνολικά, περίπου 1,6 δισ. ευρώ, έως το τέλος του έτους.

Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2023, έχουν εισπραχθεί 418,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 εκατ. ευρώ αφορούν εισπράξεις εκτός ρυθμίσεων. Η τελευταία προσπάθεια για αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι ήταν 260.000, εντάχθηκαν μόλις 52.000, για χρέη 700 εκατ. ευρώ και ήδη από αυτούς  απώλεσαν και τη νέα ρύθμιση γύρω στους 10.500.

Ο σχεδιασμός

Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη λήψης αναγκαστικών μέτρων και ήδη, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχουν προχωρήσει στην  διαστρωμάτωση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Βάσει του σχεδιασμού, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα.

Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη αναμένονται και  για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές. Για το σκοπό αυτό, στη διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου, προβλέφθηκε στο νέο Οργανόγραμμα, ξεχωριστό τμήμα  διαχείρισης των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλών αλλά και των  μέτρων που λαμβάνονται.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός για το Φθινόπωρο, προβλέπει μπαράζ στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων με βάση αναλυτικούς καταλόγους οφειλετών. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθούν τα εξής:

 • Παρακολούθηση οφειλετών που εντάχθηκαν προ εξαμήνου στο ΚΕΑΟ, εξαιρέθηκαν όμως από τη λήψη μέτρων, λόγω  ενεργής ρύθμισης ή δικαστικής απόφασης. Θα γίνεται  επανέλεγχος (Follow up) των προϋποθέσεων, ώστε εάν κριθεί αναγκαίο να ξεκινήσουν εντός ενός μηνός, μέτρα όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμοί.  
 • Έλεγχος οφειλετών που έχασαν κάποια ρύθμιση με στόχο την λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 75 ημερών από την απώλεια.    
 • Λήψη μέτρων εντός μηνός από τον έλεγχο αρχείων με οφειλέτες, οι οποίοι αυξάνουν συνεχώς την οφειλή τους και δημιουργούν νέο χρέος  κάθε μήνα.
 • Έλεγχος αρχείων με συνυπόχρεους υπεύθυνους οφειλέτες, με προσωπική ευθύνη για τα ληξιπρόθεσμα χρέη λόγω πρόσφατης μεταβολής στα στοιχεία που αφορούν την χρονική περίοδο υπευθυνότητας ή την ιδιότητα υπευθύνου. Στόχος των αρμόδιων υπηρεσιών είναι η  λήψη μέτρων εντός μηνός από την εξαγωγή του κάθε αρχείου.
 • Κεντρική παρακολούθηση των δημοσιεύσεων στο  Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ)  για αποφάσεις  επί πτωχευτικών διαδικασιών του ν.4738/2020 με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών  και την έγκαιρη αναγγελία τους.
 • Κεντρική παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας e-auction των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Στο επιχειρησιακό πλάνο του ΚΕΑΟ προβλέπονται οι εξής δράσεις:

 1. Καθημερινή παρακολούθηση των εντάξεων νέων οφειλετών στο ΚΕΑΟ.
 2. Συστηματική διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων Μητρώου Οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο)
 3. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για την επεξεργασία των δοκιμίων λαθών του μητρώου
 4. Εφαρμογή διαδικασιών για τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας
 5. Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων
 6. Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης
 7. Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεων σύμφωνα με τον ν. 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕΔΕ (ν.3869/10, 4469/17 κ.λπ.)
 8. Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με την πορεία των ρυθμίσεων για όλους τους τύπους ρύθμισης
 9. Διεκπεραίωση υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 ΔΡ
 10. Επικαιροποίηση των οδηγιών και των συχνών ερωτήσεων που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την ένταξη σε ρύθμιση
 11. Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης βάσει αρχείων στόχου
 12. Εντατικοποίηση των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά επισφαλών εργοδοτών υπό αναστολή διαδικτυακής υποβολής ΑΠΔ.

Οι στόχοι των παραπάνω δράσεων είναι:

 • Διενέργεια ελέγχων ορθότητας στο 100% των οφειλετών που εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο.
 •  Παραγωγή δοκιμίων λαθών μητρώου εντός 45 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.
 • Είσπραξη 1.572 εκ. ευρώ εντός του 2023.
 • Αποστολή 100.000 Ατομικών Ειδοποιήσεων
 • Αποστολή 5.000 ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης
 •  Διεκπεραίωση 250.000 νέων αιτημάτων ένταξης σε ρύθμιση
 • Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο.)
 • Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης
 • Εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ σε 160 εργοδότες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v