Η λίστα με φόρους και πληρωμές μέχρι τα τέλη Αυγούστου

Βαρύ φορτίο καθώς εκπνέουν οι προθεσμίες για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, μισθωτήρια συμβόλαια και ενστάσεις για το τέλος επιτηδεύματος. Όλοι οι τρόποι πληρωμής των υποχρεώσεων.

Η λίστα με φόρους και πληρωμές μέχρι τα τέλη Αυγούστου

Αντιμέτωποι με βαριές φορολογικές υποχρεώσεις βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι επιστρέφοντας από τις διακοπές τους, καθώς έως το τέλος Αυγούστου λήγει η προθεσμία για τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, την τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές, τον ΦΠΑ (για όσους δεν κατέβαλαν το σύνολο του φόρου), ενώ οι υπόχρεοι δεν θα πρέπει να ξεχάσουν τη δήλωση μισθωτήριων συμβολαίων και την υποβολή ενστάσεων για το Τέλος Επιτηδεύματος, όσοι δικαιούνται εξαίρεση.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό από την εφορία θα πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Αυγούστου τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Η δόση μάλιστα θα είναι διπλή για όσους είχαν υποβάλει από τον προηγούμενο μήνα τη φορολογική τους δήλωση και δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου.

Η 31η Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, εκκρεμεί ακόμα η υποβολή περίπου 500.000 δηλώσεων. Συνολικά ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι φέτος ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ!

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 δόσεις, με την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η παροχή έκπτωσης 3% έχει χαθεί για όσους δεν υπέβαλαν τη δήλωσή τους μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Περίπου το 35% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος. Ο μέσος φόρος για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά διαμορφώνεται περίπου στα 1.450 ευρώ.

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες του δημοσίου να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών, πληρώνοντας εντόκως τον φόρο σε 12 έως 24 δόσεις. Το επιτόκιο φτάνει στο 4,5% για τις 12 δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις.

Ο ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου, την τέταρτη δόση του φετινού λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ. Η οφειλή για τον ΕΝΦΙΑ εξοφλείται σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας σε 12 δόσεις. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, ο φόρος εξοφλείται από την τράπεζα και στη συνέχεια ο πελάτης καταβάλλει τα χρήματα σε 12 δόσεις. Όπως ο φόρος εισοδήματος έτσι και ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ καταβάλλονται: την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και η τελευταία την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ 2023 ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Μισθωτήρια Συμβόλαια

Στις 31 Αυγούστου εκπνέει και η νέα παράταση που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις δηλώσεις μισθωτήριων συμβολαίων ακινήτων. Έως το τέλος του μήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τις μισθώσεις ακινήτων που έληξαν μέχρι το τέλος του 2022.

Όπως έχει ορίσει η ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία λύσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023. Εάν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.

Στο μέτρο εμπίπτουν περίπου 978.000 φορολογούμενοι που δηλώνουν ότι εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση κατοικιών, που συνολικά φθάνουν τα 3,44 δισ. ευρώ ή 3.500 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

Τέλος Επιτηδεύματος 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν και όσοι μπορούν να εξαιρεθούν από το Τέλος Επιτηδεύματος, λόγω αύξησης των θέσεων εργασίας.

Τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την πληρωμή του Τ.Ε. έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ενώ αύξησαν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης το 2022, δεν έλαβαν από την ΑΑΔΕ το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνονταν ότι απαλλάσσονται φέτος από την πληρωμή του τέλους. Όσοι λοιπόν δεν έλαβαν το email της ΑΑΔΕ αλλά προχώρησαν στις αναγκαίες προσλήψεις και πληρούν τα κριτήρια για να μην πληρώσουν το Τέλος, θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ δεν έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν ήταν δυνατή η διακρίβωση της αύξησης των θέσεων εργασίας ή του ορίου τζίρου.

Η ένσταση υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου εντός του περιβάλλοντος του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή, που θα συσταθεί από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της ένστασης, να συνυποβάλλουν με το έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v