Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιμένουν σε επενδύσεις εξωτερικού οι ασφαλιστικές εταιρείες

Εκτός συνόρων σχεδόν το 65% των επενδύσεων, παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Αμυντικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει το συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Επιμένουν σε επενδύσεις εξωτερικού οι ασφαλιστικές εταιρείες

Στην τοποθέτηση του μεγαλύτερου τμήματος των επενδύσεών τους σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού επέμειναν και κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς οι ασφαλιστικές εταιρείες, παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας κατά τους τελευταίους 18 μήνες έναντι της Ευρωζώνης και κόντρα στις εκτιμήσεις ότι η χώρα θα ανακτήσει μέσα στη χρονιά την επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (βλέπε σχετικό πίνακα), στις 30 Ιουνίου του 2023 οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν τοποθετήσει μόλις το 35,5% των χρηματοοικονομικών τους επενδύσεων σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο 64,5% αφορούσε καταθέσεις και χρεόγραφα εξωτερικού.

Το ποσοστό των εγχώριων τοποθετήσεων δεν λέει να ανεβεί κατά τα τελευταία χρόνια (αντίθετα υποχωρεί καθώς π.χ. στις 30/6/2020 ήταν 43,1%), παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει εδώ και πολύ καιρό στην «κανονικότητα», με την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας να βρίσκεται προ των πυλών, με το κόστος δανεισμού της Ελλάδας να είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας και με το Χρηματιστήριο της Αθήνας να συγκαταλέγεται στα πλέον αποδοτικά ανά τον κόσμο κατά το τελευταίο 20μηνο.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Τραπέζης της Ελλάδος ότι «η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, κ.λπ.) μειώθηκε στα 10.503 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 10.586 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ».

Ειδικότερα, κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο υπήρξαν εκροές 417 εκατ. ευρώ στους χρεωστικούς τίτλους εσωτερικού (-198 εκατ. στο Q1 και -219 εκατ. στο Q2) και αντίστοιχες εισροές 258 εκατ. ευρώ στους χρεωστικούς τίτλους εξωτερικού.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο κεφαλαιακές εισροές 95 εκατ. στα Α/Κ Ελλάδας και 193 εκατ. ευρώ στα Α/Κ Εξωτερικού.

Συνολικά, η δομή του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών έχει αμυντικά χαρακτηριστικά. Έτσι, στις 30/6/2023 το 5,2% αφορούσε καταθέσεις, ενώ σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (εταιρικά και κρατικά ομόλογα, έντονα γραμμάτια, κ.λπ.) είχε τοποθετηθεί άμεσα το 53,9% και έμμεσα ένα επιπλέον πολύ σημαντικό ποσοστό μέσα από την κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (23,9%).

Αντίθετα, οι μετοχές αποτελούσαν μόλις το 4,7% του ενεργητικού, παρά τη σημαντική άνοδο που σημείωσαν οι αποτιμήσεις των ελληνικών τίτλων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v